Citat

Nordlo sticker ut i branschen när det kommer till kundnöjdhet, samtidigt som bolaget växer stadigt. Det finns en tydlig tanke med lokal närvaro och att hela tiden finnas nära kunderna, det är en strategi som jag ser fram emot att driva vidare.
Bengt-Göran Kangas, ny affärsområdeschef hos Nordlo.
Det är otroligt viktigt för oss att ha en plattform och en partner som vi kan lita på då vår verksamhet är livskritisk. Anledningen till att vi valde Nordlo är att de kan leverera en IT-plattform som dokumenterat går att lita på och som stödjer hela vår verksamhet
Anna Cedborg, vd och verksamhetschef, Remeo
Att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling är viktigt både för oss, våra kunder och vårt samhälle. Certifieringen visar att vi gör rätt som byggt datacentret energisnålt och hela tiden strävar mot en så klimateffektiv drift som möjligt
Mattias Sundling, affärsområdeschef på Nordlo
Vi är glada att välkomna Nordlo till Fossil Free Data. Med EU:s gröna giv är målsättningen att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten före år 2050. Sverige har med stora satsningar på förnybar energi en utmärkt position för hållbara datacenter, och Nordlo är en bra ambassadör för att uppvisa just detta
Christoffer Svanberg, vd på Node Pole
Nordlo arbetar aktivt för en hållbar digitalisering och vill vara ett stöd för våra kunder i deras hållbarhetsresa. Det är skönt att veta att vi minimerar klimatavtrycket så långt det är möjligt och med miljömärkningen Fossil Free Data kan marknaden lita på att vi är en miljövänlig leverantör
Mattias Sundling
Nordlo är ett relativt nytt varumärke på den nordiska marknaden, även om vi som ingående bolag har lång och gedigen erfarenhet av att leverera kvalificerade IT-lösningar. Därför känns det extra roligt att vinna en prestigekund som Skolinspektionen i hård konkurrens med större och mer kända aktörer.
Mats Franzén, affärsområdeschef Nordlo
Hållbarhet är viktigt för alla oss som arbetar på Nordlo, även för våra kunder och samhället i stort. Hållbarhetsområden utgör ett alltmer centralt behov från marknaden och vi vill vara bäst på att hjälpa kunderna med deras verksamhetsutmaningar.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Vår ambition är att ha Sveriges nöjdaste kunder, så det är mycket glädjande att vi för nionde året i rad, får detta fina omdöme.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Förvärvet av Acon ökar vår kompetens inom främst handel och tillverkande industri där Acon har ett djupt och brett branschspecifikt kunnande som byggts upp och förfinats under många år. Bolaget har även en mycket imponerande kundlista och en kultur som stämmer väl överens med Nordlos.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.
När Nordlo etablerades i maj 2019 fanns redan ett norskt förvärv inom koncernen, dåvarande IT-total i Vennesla i södra Norge. I januari 2020 förvärvades Lerøen Datapartner i Bergen, i augusti även Appex Operations i Haugesund och nu Nisec i Sarpsborg, längst den norska ostkusten. Jag är mycket nöjd med köpet av Nisec, dels för att de har ett erbjudande och en position som kompletterar Nordlo väl, dels för att Nordlo nu breder ut sin verksamhet längs samtliga kuster i Norge.
Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.
Nordlo fortsätter att växa i Göteborg och vi märker att både befintliga och nya kunder värdesätter vårt fokus på hög kvalité och stort ansvarstagande.
Claes Willén, vd Nordlo Stockholm City och Göteborg City
Detta är den andra affären på kort tid som vi vunnit inom outsourcing och vi är både glada och stolta att Bergab, ett specialistföretag med tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten, har valt Nordlo som sin helhetsleverantör för IT.
Claes Willén, vd för Nordlo Göteborg City och Stockholm City.
Vi startade Nordlos verksamhet i Vennesla, i södra Norge, genom förvärvet av IT total. I januari i år köpte vi Lerøen Datapartner i Bergen och nu Appex Operations, ett bolag i Haugesund, mitt emellan Vennesla och Bergen längst västkusten. Appex fokuserar på SMB-marknaden och långsiktiga kundrelationer, något som uppnås genom lokal närvaro, hög servicegrad, och effektiv IT-drift, vilket ligger helt i linje med Nordlos modell. Jag välkomnar förvärvet av Appex Operation då det kommer att stärka vår position i Norge ytterligare.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Ett glädjande besked att ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige, som är verksamt inom hela samhällsbyggnadsprocessen, väljer Nordlo som leverantör.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.
Vi är väldigt glada att Björn antar utmaningen, han har gedigen kunderfarenhet från IT-området och har förmågan att leda och utveckla både medarbetare och verksamheter
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.
Nordlo har växt till en stor och viktig aktör på rekordtid och vi är glada för att också komma igång med den norska expansionen genom uppköpet av specialisterna i Lerøen Datapartner. Nordlo har stora ambitioner så det är bara att vänja sig med Nordlos namn
Frode Strand-Nielsen
Jag är mycket glad för att Jonas Nilsson tackat ja till jobbet, han har god kunskap om IT- och digitaliseringstjänster och de lokala företagens behov. Det aktiva näringslivet, med 15 000 företag, i den snabbväxande Öresundsregionen gör att vi väljer att etablera oss i Helsingborg, där vi nu kommer hjälpa företagen att utvecklas med hjälp av våra IT-tjänster.
Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.
Förvärvet stärker upp vår kompetens och leveransförmåga, i synnerhet inom IT-infrastruktur, drift och konsulting. Nu erbjuder vi Örebro-företagen hela vår bredd av IT-tjänster
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.
Vi är väldigt glada att Johanna vill anta utmaningen, hon har en gedigen erfarenhet och spetskompetens inom flera av de områden som Nordlo kommer dra nytta av för att stärka sin position i Skåneregionen
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Vi är mycket glada och stolta för Sidas förtroende och kommer göra allt för att möta Sidas höga krav på säkerhet och kvalitet
Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.
Vår ambition är att ha Sveriges nöjdaste kunder, så det är mycket glädjande att vi för åttonde året i rad, få detta fina omdöme
Fredrik Almén, koncernchef på Nordlo.
Netcomp byter namn till Nordlo, som i och med sammanslagningen blir den ledande IT-aktören i regionen. Vi kommer nu att kunna erbjuda hela vår bredd av tjänster för att hjälpa våra kunder att utvecklas och bli framgångsrika.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Vi valde Nordlo då de under processen visat att de erbjuder allt vi eftersöker och pratar med ett språk som vi förstår.
Per Kassman, digitaliseringsansvarig på Stadsmissionens skolstiftelse
Vi väljer att fortsätta vårt starkt etablerade samarbete med Nordlo som varit en viktig IT-partner för oss under vår resa med utvecklingen av Orio. Samarbetet har byggt på närhet och engagemang för tillgänglighet och effektivisering av vår verksamhet, vilket är avgörande för att vi ska få den leverans vi eftersöker.
Leif Karlsson, CIO på Orio
Mindre företag kommer allt mer att köpa IT som tjänst för att förbättra sina affärer. Därför ska vi jobba lokalt med nära relationer till kunderna och en hög förståelse för de lokala behoven.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Vi satsar på starka lokalkontor där vi kan vara nära kunderna, förstå deras utmaningar och hjälpa dem på plats här i Eskilstuna. Nordlos lokala fokus tror jag är helt rätt för vår marknad här, och det gynnar även det lokala näringslivet.
Robert Öhlin, vd för Nordlo i Eskilstuna
Vi växer oss starkare med en nordisk spelare och kan på så sätt hjälpa lokala företag och organisationer på ett bättre sätt när vi tar resurser från hela koncernen och gör lokala tjänster av dem.
Joakim Persson, vd på Nordlo i Ljungby och Växjö
Med en stor koncern i ryggen blir vi ännu bättre på att hjälpa lokala kunder. Vi nyttjar resurser från hela koncernen och gör det enkelt och effektivt för företag och organisationer här i Nyköpingsområdet att använda dem.
Anders Strömsten, vd Nordlo i Nyköping
Det känns extra kul att investera och anställa i städer som Skellefteå, Nyköping och Tranås. Vi ska jobba lokalt med nära relationer till kunderna och ha en hög förståelse för de lokala behoven.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo
Vi ser på digitalisering som ett mänskligt hantverk. Det handlar om att förstå hur digitala lösningar kan hjälpa, förenkla och förbättra. Vår starka kultur och våra personliga kundrelationer har varit nyckeln till vår framgång hittills, och kommer utgöra grunden i vårt arbete även framåt.
Mats Franzén, vd fd Zetup och Nordlo Göteborg
Vår starka kultur och våra personliga kundrelationer har sitt ursprung i våra långvariga samarbeten med Saab Automobile och Nevs. Det har varit nyckeln till vår framgång hittills, och det kommer fortsatt att utgöra grunden i vårt arbete.
Mats Franzén, vd på fd Zetup och numera Nordlo Trollhättan
Nordlo Jönköping ingår nu i en koncern men kommer fortsatt vara ett lokalt bolag med samma människor, nära kundrelationer och korta beslutsvägar. För oss är det superviktigt att vara nära kunden och förbli snabbrörliga och flexibla i leveranserna till våra kunder.
Paula Ahlander, vd på Nordlo i Jönköping och Tranås
Vi har alltid strävat efter närhet till kunderna, både i relationen och geografiskt. Nu blir vi ännu starkare i Stockholm City med fortsatt personligt och nära samarbete med våra kunder. Nordlos lokala fokus tror jag är helt rätt för att bibehålla hög kundnöjdhet och långa samarbeten säger Claes Willén, vd för Nordlo i Stockholm City.
Claes Willén, vd för Nordlo i Stockholm City