Nordnet Bokslutskommuniké 2014

Oktober – december 2014

  • Rörelseintäkterna ökade med 8 procent till 284,5 MSEK (263,5 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 26 procent till 80,0 MSEK (63,7 MSEK)
  • Resultat per aktie ökade med 26 procent till 0,46 SEK (0,36 SEK)

Januari – december 2014

  • Rörelseintäkterna ökade med 10 procent till 1 085,8 MSEK (989,0 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 18 procent till 276,6 MSEK (233,8 MSEK)
  • Resultat per aktie ökade med 18 procent till 1,58 SEK (1,34 SEK)

Höjdpunkter från fjärde kvartalet

  • Styrelsen föreslår höjning av utdelningen till 1,00 SEK/aktie från 0,85 SEK/aktie
  • Lansering av nytt kommunikationskoncept, Transparent banking
  • Över 30 000 sparare och 10 miljarder kronor på Shareville

Vd-kommentar

Sedan jag tog examen från KTH i Stockholm har jag varit yrkesverksam i cirka 30 år, men inte tidigare haft ett så roligt jobb som det jag har nu. Det är aldrig tråkigt att arbeta i en bransch relaterad till sparande i aktier och fonder, och vi har som vanligt ett händelserikt finansår bakom oss. Under 2014 har mycket uppmärksamhet har riktats mot rekordlåga räntor och ett fallande oljepris, men också på positiv utveckling på samtliga nordiska börser med Danmark i spetsen. Och så är det roligt att vi nu på allvar har börjat resan mot vår vision att bli de nordiska spararnas förstahandsval.

Om vi börjar med de finansiella siffrorna för 2014 så finns det mycket att glädja sig åt. Ett starkt fjärde kvartal gör att vi för helåret kan presentera de högsta intäkterna i Nordnets historia. Detta trots att räntorna i de nordiska länderna är på historiskt låga nivåer, vilket gör att våra intäkter från utlåning och förvaltning av överskottslikviditet minskat. Även resultatet efter skatt är rekordhögt och landar för tolvmånadersperioden på 277 miljoner. Våra kostnader summerar till drygt 700 miljoner – en nivå som är medvetet högre än de senaste åren i syfte att möjliggöra investeringar i produkt- och IT-utveckling samt analys av kunddata.

Det är förnyelse och innovation som driver oss framåt, oavsett om det gäller användargränssnitt, produkter, prismodeller, service eller annat som är viktigt för våra kunder. Vi kan aldrig tillåta oss att inte vara uppdaterade och relevanta för de nordiska spararna. Våra viktigaste produktnyheter under året är Superfonderna – fyra avgiftsfria indexfonder – samt Shareville. Superfonderna har nu närmare en miljard kronor i kapital, och cirka 33 000 av våra kunder har investerat i fonderna. Vid årets slut har drygt 30 000 kunder med totalt 10 miljarder i sparkapital anslutit sig till Shareville, vilket gör det till Nordens största sociala investeringsnätverk.

Vår högre innovationstakt har fått effekt i form av en starkare tillväxt och nöjdare kunder. Vårt nettosparande för helåret uppgår till drygt 16 miljarder, vilket är en mycket stark siffra. Mätt i relation till sparkapitalet vid årets början uppgår nettosparandet till 12 procent, vilket möter vårt mål på tvåsiffrig tillväxt. Det sparkapital våra kunder har anförtrott oss uppgår vid årets slut till 166 miljarder, också det en rekordnotering. Under året har vi välkomnat ytterligare 38 000 sparare till Nordnet, en tillväxt på närmare tio procent, och vår kundbas har vuxit till drygt 430 000 personer.

Vår kundnöjdhet har också ökat under 2014, vilket är det allra viktigaste. De främsta Nordnet-ambassadörerna finns i vår kundbas, och av våra nya kunder hittar sex av tio till oss genom rekommendationer från vänner, kollegor eller familjemedlemmar.

Vår ambassadörsstrategi kompletteras med marknadsföring, och under kvartalet synliggjorde vi vårt nya kommunikationskoncept ”Transparent banking” i såväl egna som köpta kanaler. Konceptet lanserades med hjälp av fem filmer som publicerades på YouTube och andra digitala nätverk. Kampanjen fick snabbt viral spridning och har visats totalt över 1 miljon gånger på YouTube i våra nordiska länder. Konceptet sammanfattar vad Nordnet handlar om – att bejaka öppenhet, att praktisera en transparent affärsmodell där kundens framgång också är vår, samt att ha en tro på att privatpersoner på egen hand har förmågan att fatta smarta beslut om sitt sparande.

Håkan Nyberg
VD Nordnet

PS. Under första kvartalet kommer vi att presentera ett par produktnyheter inom lån och mobilt sparande – håll utkik!

För ytterligare information kontakta:
VD Håkan Nyberg + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se. För mer information om Nordnet, besök www.nordnetab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 30 januari 2015 klockan 08:30 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 544,600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Ett starkt fjärde kvartal gör att vi för helåret kan presentera de högsta intäkterna i Nordnets historia.
Håkan Nyberg, vd Nordnet
Resultatet efter skatt är rekordhögt och landar för tolvmånadersperioden på 277 miljoner.
Håkan Nyberg, vd Nordnet