Dela

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Kontakt

Citat

Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er. Vad jag vet är vi först ut på marknaden med denna funktion, vilket matchar vår ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbart sparande.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Hållbarhet är en viktig faktor när spararna ska välja vilken typ av investeringar de ska göra. Vi ser den trenden tydligt i vår egen kundbas, där en allt större del av sparandet går till fonder med ett högt hållbarhetsbetyg. Med den funktion vi nu introducerar kan vi möta den efterfrågan även när det gäller ETF:er, som hela tiden blir mer populär som sparform.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Vi kan blicka tillbaka på en väldigt handelsintensiv månad, och vi ser en mer än fördubblad aktivitet bland privatspararna jämfört med samma månad förra året. Börsen har gjort en remarkabel comeback sedan botten i slutet av mars, och det har eldat på aktiviteten under hela kvartalet.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
En indexfond är något av den ultimata sparprodukten, som passar för såväl månadssparande som större investeringar. Jag är väldigt stolt över den här lanseringen – vi har lyckats sätta ihop fonder som följer breda och välkända index, och som har ett lågt pris. Just den kombinationen är väldigt kraftfull och ger hög spararnytta.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
När vi frågar våra kunder vilka produkter som de helst vill att vi ska utveckla, så kommer egna indexfonder väldigt högt upp på listan. Vi har sedan tidigare produker som täcker de nordiska marknaderna, men med dagens lansering får vi en mer fullständig familj av indexfonder och våra kunder kan nu enkelt och billigt investera globalt.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Investor är vår nya folkaktie.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
En andra virusvåg, som skulle kunna sätta stopp för återöppnandet av ekonomier, är inte vad marknaden räknat med. Spararna har reagerat på osäkerheten med att sälja av en del cykliskt som gått urstarkt i rekylen – men också med att fortsätta bottenfisket.
Frida Bratt
Förmodligen är det många långsiktiga sparare som lugnt fortsatt med sina månadsinsättningar, i både upp- och nedgång. Investor är ett basplagg i aktiegarderoben – här får spararen en rabatt, förvaltningsavgiften är låg och risken sprids. Det är något av en ny folkaktie.
Frida Bratt
Det är en av de mest nettoköpta aktierna bland svenska sparare även sett sedan årsskiftet. Förhoppningsvis vet sparare som försöker fånga den här fallande kniven vilka risker de tar.
Frida Bratt
Många ser fram emot att se vad den nya ledningen kan göra – en ledning som dessutom nu får börja med ett rent bord efter beskedet att bolaget slutligen nu också lämnar ägandet i Turkcell. Aktien har dessutom inte alls hängt med upp i rekylen.
Frida Bratt
H&M har definitivt haft utmaningar i turbulensen, men jag tror att sparare resonerar som så att konkurrenter kommer att slås ut, vilket gör att de större spelarna kommer stå än starkare när den värsta krisen är över.
Frida Bratt
Aktien har stigit enormt i rekylen och är nu upp med 35 procent på tre månader. Då passar något osäkra sparare på att nu ta hem vinsten. Samma tendens ser vi i avknoppningen Epiroc.
Frida Bratt
Risken i fonder som placerar i företagsobligationer gjorde sig smärtsamt påmind under turbulensen.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Börsen har sprungit snabbt och en andra våg av virusoro gör bågen rejält spänd, samtidigt som tunga institut – som den amerikanska centralbanken – under månaden gav en mer pessimistisk bild av den ekonomiska återhämtningen än marknaden prisat in.
Frida Bratt
Det är ett klassiskt mönster när oron tilltar något. Istället för att gå ur marknaden breddar man fondvalen.
Frida Bratt
Fonder med stor exponering mot teknik och kommunikation är de som har presterat bäst under våren. I USA har ju techjättarna dragit rekylen, bland annat gynnade av att fler behöver använda sig av digitala tjänster när de arbetar hemifrån, och här i Sverige har bland annat gamingaktier gått starkt.
Frida Bratt
Fonderna har stora innehav i gamingbolag, har presterat väl under våren och är bland de absolut mest köpta fonderna under hela turbulensen.
Frida Bratt
De senaste åren har pengar som kanske egentligen hör hemma på ett sparkonto letat sig längre ut på riskskalan, i jakten på avkastning. Företagsobligationer kräver en lång placeringshorisont, och är absolut inte ett alternativ till kontosparande. Tyvärr är det så fonderna i vissa fall har marknadsförts, och risken i dem har inte varit helt tydlig för spararna.
Frida Bratt
Vi har sedan länge ett bra samarbete med DNB kring fonddistribution, som nu fördjupas ytterligare. När DNB i Sverige nu renodlar sin fondaffär och lägger fullt fokus på distribution till institutionella placerare och till privatpersoner via Nordnet och andra distributörer, är jag glad att Nordnet kan vara en partner även när det gäller att se till att bolagets direkta privatkunder får ett nytt hem. Jag vill rikta ett varmt välkommen till de kunder som nu flyttar från DNB till Nordnet, och lovar att vi på Nordnet ska göra allt vi kan för att de ska bli nöjda med vår plattform och service.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Med en ständigt ökande regelmängd och den komplexitet det innebär att till exempel erbjuda flera olika kontotyper, är det naturligt att fler och fler fondbolag och kapitalförvaltare frågar sig vilka delar i verksamheten de kan outsourca till en branschkollega. Vi har genom åren gjort ett antal transaktioner av samma typ vi nu gör med DNB, och med en plattform som är byggd för stordrift hoppas vi kunna göra fler partnerskap inom området i framtiden.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Spararna är fortsatt mycket aktiva när det gäller att se över sina placeringar, och gör på månadsbasis dubbelt så många affärer som under maj 2019. Det finns en spirande optimism i marknaden, som understöds av förhoppningar om återöppnade ekonomier. De globala aktiemarknaderna gick starkt under månaden, och de nordiska börserna var inget undantag. Sedan botten den 23 mars har svenska börsen nu gått upp med 26 procent.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Vi ser att framför allt bottenfiske i aktier vars kurser närmast kollapsat präglar köpen.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Aktiemarknaden tycks ha blivit mer och mer framåtblickande ju deppigare makrodatan sett ut. Dessutom har rekylen gått så snabbt att placerare fortfarande kliver in successivt. Det hjälper till att hålla börsen under armarna.
Frida Bratt
SBB har varit en populär aktie under en längre tid, och när kursen dippade i början av maj som en följd av att Ilja Bataljan anhölls – och sedermera släpptes – passade ännu fler på att gå in.
Frida Bratt
Aktien är närmast utbombad, och bara små signaler om att det finns en chans till överlevnad får kraftig inverkan på kursen. De som gått in i bolaget under våren – och de är många – är förmodligen högst medvetna om risken och den stora osäkerheten som kvarstår.
Frida Bratt
Premien är hög i Latour och aktien har gått starkt de senaste veckorna. Det gäller även exempelvis Evolution Gaming, som med dunder och brak bröt 100-miljardersvallen under månaden. Det har skett i en otroligt snabb takt, och sparare passar på att hämta hem vinsten.
Frida Bratt
Man vågar satsa på tillväxtmarknader. Samtidigt hämtar sparare hem vinsten i Ryssland efter den snabba rekylen där.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Börsen har rusat snabbt, och det har fått spararna att börja hämta hem lite vinster. Nästan hälften av alla fondaffärer under maj månad var sälj, vilket är en högre andel än under den värsta turbulensen i mars. En hel del sparare tycks passa på att sälja lite efter den remarkabla uppgången.
Frida Bratt
Förutom globalfonder vågade fondspararna också satsa på tillväxtmarknader. I dem får man mycket Kina, som ligger före oss i coronapandemin, men också lite Latinamerika, som ligger efter och där börserna ännu inte har rekylerat upp.
Frida Bratt
Nu har dock Östeuropa och Ryssland också haft en snabb rekyl, och då passar en hel del fondsparare på att sälja.
Frida Bratt
Sedan vi lanserade courtagefritt månadssparande i ETF:er 2013 har tjänsten snabbt vuxit i popularitet bland våra kunder. Den genomsnittliga årliga ökningen av antalet sparplaner och investerat belopp är över 50 procent, och under 2020 är tillväxten ännu större. Därför känns det extra kul att kunna förbättra erbjudandet ytterligare genom detta samarbete med Lyxor, som är en av världens främsta aktörer på området.
Martin Ringberg, Sverigechef för Nordnet.
Vi märker ett ökat intresse för ETF:er bland investerare i Sverige och Norden och vi är glada över att inleda ett samarbete med Nordnet avseende denna attraktiva sparform. Genom Nordnets plattform kan vi tillgängliggöra våra produkter för en ännu bredare grupp av sparare.
Carl-Christian Höeg, Nordenchef på Lyxor ETF.
Coronavirusets spridning, och dess påverkan på ekonomin i stort och enskilda sektorer och bolag, fortsatte att driva upp privatspararnas handelsaktivitet även i april, om än i något mindre omfattning än under mars. Aktiviteten understöddes dessutom av ett stort antal kvartalsrapporter. Sammantaget sett gjorde spararna på Nordnet i april strax över fem miljoner affärer, vilket är 130 procent mer än under samma månad 2019.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Efter den mycket negativa och turbulenta börsmånaden mars fick de hört prövade privatspararna se en rejäl återhämtning under april. De nordiska marknaderna steg på bred front, med Finland som bäst i klassen med en uppgång på över tio procent.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Bottenfisket i bankerna var tydligt i april.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Bankernas pressade kurser, som beror på att man nu ser både lägre intjäning och högre kreditförluster framför sig, lockar. Förutom Swedbank köps även SEB och Nordea, och i Nordea finns nog hopp för aktieägarna att få utdelning senare i år.
Frida Bratt
Volvo var ett av de bolag som tog mest stryk initialt i turbulensen och det har lockat sparare att trycka på köpknappen. Rapporten för första kvartalet visar ett bolag i trimmad form, men hur mycket det hjälper när efterfrågan rasar ned i källaren återstår att se.
Frida Bratt
Aktien har gått starkt i rekylen och frågan är om inte de ljusa utsikter och starka marginaler som väntas resten av året nu är inprisade i kursen. I takt med att oljepriskollapsen ökat i styrka har också bottenfisket i Lundin Energy, som vi såg mycket av i slutet av februari, upphört.
Frida Bratt
När köplusten återvänt med full kraft i rekylen får bolag med defensiva egenskaper i hög utsträckning stryka på foten.
Frida Bratt
En hel del techbolag har stått pall i raset och dessutom gasat med i rekylen, och det reflekteras i spararnas fondval.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
I turbulensen har en tydlig strategi varit att satsa på techbolag, och den tendensen ser vi också i fondvalen. Teknikfonder, som såldes av brett i början av turbulensen som en följd av att också techjättarna drogs med i börsfallet, har varit populära köp i april. Bolag som Microsoft och Netflix hämtade ju snabbt igen fallet och har sedan stigit som raketer i rekylen.
Frida Bratt
Framförallt ser vi att det är månadssparare som suttit still i båten under raset och lugnt fortsatt att fylla på i sina globala indexfonder. Det kräver is i magen när det blinkar blodrött, men är en klok strategi i ett långsiktigt sparande.
Frida Bratt
Hedgefonder är dyra och har nog främst setts som en parkering i oron. När börshumöret ljusnade rejält i april fick hedgefonderna därför stryka på foten.
Frida Bratt
Coronasituationen gjorde första kvartalet 2020 till en mycket speciell period, och vi är alla påverkade på ett såväl personligt som professionellt plan. Ur vårt perspektiv kan jag konstatera att det har funnits en stor vilja bland privatpersoner att ta tag i sitt sparande. Vårt kundinflöde under första kvartalet når en ny rekordnivå. Totalt har vi välkomnat nästan 90 000 nya sparare till Nordnet, och i mars nådde vi milstolpen en miljon kunder. Privatspararnas aktivitet är hög på alla fronter – antalet affärer landar på drygt 14 miljoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som första kvartalet 2019, och nettosparandet är nästan 24 miljarder, vilket överstiger sparandet för hela 2019.
Lars-Åke Norling
Ur ett finansiellt perspektiv blev första kvartalet en stark period för Nordnet. Våra intäkter landar på 644 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna är linje med förra året. Sammantaget sett kan vi visa ett resultat före skatt på 367 miljoner kronor, vilket är det högsta kvartalsresultatet i Nordnets historia.
Lars-Åke Norling
Jag tycker att Nordnet är ett fantastiskt intressant bolag. Ända sedan starten för 25 år sedan har syftet med Nordnets verksamhet varit att demokratisera sparande och investeringar och ge privatspararna tillgång till samma information och verktyg som proffsinvesterare. Den missionen är mer relevant än någonsin och jag ser fram emot att bidra till att ta Nordnet till nästa nivå av användarvänlighet och nya tjänster.
Anna Bäck
Annas kompetenser och erfarenhet inom digitalisering och innovation passar perfekt för oss på Nordnet. Att leverera nytänkande och kundnytta inom såväl produkt som gränssnitt står högst på vår agenda, och Anna kommer att bli ett värdefullt tillskott i styrelsens arbete.
Tom Dinkelspiel, styrelseordförande för Nordnet
Uppstickarna på bolånesidan har tagit mark under senare år, men de stora aktörerna behöver utmanas med ännu större kraft och hastighet. På Nordnet står vi för schyssta villkor och låga räntor utan förhandling, och vi kan nu erbjuda riktigt bra räntor till Sveriges alla bolånetagare, oavsett nivån på deras sparande.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.
Förutom att vi nu får en bra bredd i bindningstider och kan utöka de kundtyper vi riktar våra lån till, känns det riktigt kul att också kunna inkludera ett grönt bolån i vårt erbjudande. Låntagare med energismarta bostäder får en rabatt på 0,10% och kan komma ner så lågt som 1,18% – förhandlat och klart.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.
Att en miljon sparare har valt Nordnet som plattform för sina investeringar är en viktig milstolpe och ett bevis på att vår mission att demokratisera sparandet är angelägen. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunniga och engagerade medarbetare som levererar förstklassig service och inspiration varje dag. Ett minst lika stort tack går till våra kunder som anförtror oss med sitt sparande, och som hela tiden utmanar oss med frågor och feedback. Tillsammans med alla er bygger vi nästa generations Nordnet.
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp