Dela

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Kontakt

Citat

Handelsaktiviteten är fortsatt hög, om än på något lägre nivåer än de senaste månaderna. Jämfört med juli 2019 är antalet börsaffärer 85 procent fler det här året, och privatspararna har under coronakrisen hittat en ny nivå för sin handelsaktivitet. Förklaringen tror jag ligger i att många har fått upp ögonen för det sunda i att ha ett långsiktigt sparande på börsen, understött av den kraftfulla comeback på världens aktiemarknader vi har sett sedan april.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Samtidigt dumpas rapportvinnare, däribland 2019 års köpfavorit Swedbank.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Det är en påminnelse om att faktorer som börsen bortsett ifrån under pandemin – börsen fokuserar helst på en sak i taget – knappast har löst sig som genom ett trollslag.
Frida Bratt
Gamingaktier har överlag varit stekheta under pandemin och Evolution Gamings kursresa uppåt späddes på av förvärvet av Net Ent och en stark rapport. I slutet av månaden pressades dock aktien efter en stor insiderförsäljning, men det tycks ha lockat ännu fler sparare att gå in.
Frida Bratt
Också här ser vi att sparare gick in i ännu högre utsträckning när aktiekursen kom ned lite.
Frida Bratt
Banken släppte en överraskande stark rapport, och kan ha lämnat det värsta bakom sig. Med en uppgång på 30 procent på bara tre månader hämtar en hel del sparare hem eventuella vinster.
Frida Bratt
Att sparare tar hem vinsterna i rapportvinnare är ett mönster som känns igen.
Frida Bratt
Aktiefonder har varit heta under månaden, med undantag för fastighetsfonder som är lika kalla som julivädret.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Det kan man tolka som att fondspararna generellt sett skriver under på aktiemarknadens förväntningar om en snabb återhämtning. Och den uppfattningen backades ju också upp av de verkstadsrapporter som kom in under månaden, som överlag inte var så usla som befarat.
Frida Bratt
Vi ser faktiskt ett ännu större intresse för teknikfonder med exponering mot exempelvis nordiska gamingbolag i juli, de är fortfarande stekheta. Däremot tar sig faktiskt en fond med exponering mot de amerikanska techjättarna in på säljlistan, vilket är något av ett trendbrott.
Frida Bratt
Vi har sett en trist utveckling i många enskilda fastighetsbolag. Nu när vi både handlar och arbetar hemifrån i större utsträckning innebär det förstås en oro för hur mycket bolag med kommersiella fastigheter och kontorsfastigheter egentligen drabbas i slutändan.
Frida Bratt
Vi kan visa på det bästa finansiella resultatet i Nordnets historia, och når nya rekordnivåer för handelsaktivitet, antal kunder och sparkapital. Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder och medarbetare som har gjort detta möjligt. Spararnas förtroende är något vi måste förtjäna varje dag, och vi kommer att fortsätta arbeta hårt med att uppdatera våra gränssnitt, lansera nya produkter, och erbjuda hög service och stabilitet.
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet
Vi har ett antal intensiva och speciella månader bakom oss, som ur ett Nordnetperspektiv har visat på styrkan i vår affär. Våra digitala gränssnitt upplevs lättillgängliga i tider av begränsad rörlighet och social distansering. Och skalbarheten i vår affärsmodell gör att de ökade intäkterna landar på sista raden och bidrar till ett fantastiskt resultat.
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet
Vår ambition är att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar. Det handlar såväl om hur vår digitala butik är uppbyggd som vad som finns på hyllorna. Under kvartalet har vi bland annat förstärkt vårt fonderbjudande på flera fronter. Vi har implementerat ESG-data för ETF:er, vilket gör det möjligt att spara hållbart i börshandlade fonder, och i slutet av juni lanserade vi fyra internationella indexfonder i eget namn.
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet
Det känns riktigt kul att kunna ge spararna lite extra påfyllning i kassan så här i semestertider. Återbäringen för kvartalet uppgår till 12,6 miljoner kronor, och sedan programmet startade har över 50 miljoner kronor gått tillbaka till spararna.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder. Programmet har blivit den succé vi hoppades på, och utbetalningarna har ökat varje kvartal sedan start.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Listan över de aktier som har gett mest ersättning under kvartalet präglas generellt av bolag som det finns olika uppfattningar om, och dessutom ganska starka sådana. Vi hittar ett par riktiga kursraketer där värderingen delar spararna i två läger, samt bolag där en eller flera delar av verksamheten är ifrågasatt. Dessutom finns bolag med potentiellt lysande framtidsutsikter, men där affärsidén ännu är kvar att bevisa.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er. Vad jag vet är vi först ut på marknaden med denna funktion, vilket matchar vår ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbart sparande.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Hållbarhet är en viktig faktor när spararna ska välja vilken typ av investeringar de ska göra. Vi ser den trenden tydligt i vår egen kundbas, där en allt större del av sparandet går till fonder med ett högt hållbarhetsbetyg. Med den funktion vi nu introducerar kan vi möta den efterfrågan även när det gäller ETF:er, som hela tiden blir mer populär som sparform.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Vi kan blicka tillbaka på en väldigt handelsintensiv månad, och vi ser en mer än fördubblad aktivitet bland privatspararna jämfört med samma månad förra året. Börsen har gjort en remarkabel comeback sedan botten i slutet av mars, och det har eldat på aktiviteten under hela kvartalet.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
En indexfond är något av den ultimata sparprodukten, som passar för såväl månadssparande som större investeringar. Jag är väldigt stolt över den här lanseringen – vi har lyckats sätta ihop fonder som följer breda och välkända index, och som har ett lågt pris. Just den kombinationen är väldigt kraftfull och ger hög spararnytta.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
När vi frågar våra kunder vilka produkter som de helst vill att vi ska utveckla, så kommer egna indexfonder väldigt högt upp på listan. Vi har sedan tidigare produker som täcker de nordiska marknaderna, men med dagens lansering får vi en mer fullständig familj av indexfonder och våra kunder kan nu enkelt och billigt investera globalt.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Investor är vår nya folkaktie.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
En andra virusvåg, som skulle kunna sätta stopp för återöppnandet av ekonomier, är inte vad marknaden räknat med. Spararna har reagerat på osäkerheten med att sälja av en del cykliskt som gått urstarkt i rekylen – men också med att fortsätta bottenfisket.
Frida Bratt
Förmodligen är det många långsiktiga sparare som lugnt fortsatt med sina månadsinsättningar, i både upp- och nedgång. Investor är ett basplagg i aktiegarderoben – här får spararen en rabatt, förvaltningsavgiften är låg och risken sprids. Det är något av en ny folkaktie.
Frida Bratt
Det är en av de mest nettoköpta aktierna bland svenska sparare även sett sedan årsskiftet. Förhoppningsvis vet sparare som försöker fånga den här fallande kniven vilka risker de tar.
Frida Bratt
Många ser fram emot att se vad den nya ledningen kan göra – en ledning som dessutom nu får börja med ett rent bord efter beskedet att bolaget slutligen nu också lämnar ägandet i Turkcell. Aktien har dessutom inte alls hängt med upp i rekylen.
Frida Bratt
H&M har definitivt haft utmaningar i turbulensen, men jag tror att sparare resonerar som så att konkurrenter kommer att slås ut, vilket gör att de större spelarna kommer stå än starkare när den värsta krisen är över.
Frida Bratt
Aktien har stigit enormt i rekylen och är nu upp med 35 procent på tre månader. Då passar något osäkra sparare på att nu ta hem vinsten. Samma tendens ser vi i avknoppningen Epiroc.
Frida Bratt
Risken i fonder som placerar i företagsobligationer gjorde sig smärtsamt påmind under turbulensen.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Börsen har sprungit snabbt och en andra våg av virusoro gör bågen rejält spänd, samtidigt som tunga institut – som den amerikanska centralbanken – under månaden gav en mer pessimistisk bild av den ekonomiska återhämtningen än marknaden prisat in.
Frida Bratt
Det är ett klassiskt mönster när oron tilltar något. Istället för att gå ur marknaden breddar man fondvalen.
Frida Bratt
Fonder med stor exponering mot teknik och kommunikation är de som har presterat bäst under våren. I USA har ju techjättarna dragit rekylen, bland annat gynnade av att fler behöver använda sig av digitala tjänster när de arbetar hemifrån, och här i Sverige har bland annat gamingaktier gått starkt.
Frida Bratt
Fonderna har stora innehav i gamingbolag, har presterat väl under våren och är bland de absolut mest köpta fonderna under hela turbulensen.
Frida Bratt
De senaste åren har pengar som kanske egentligen hör hemma på ett sparkonto letat sig längre ut på riskskalan, i jakten på avkastning. Företagsobligationer kräver en lång placeringshorisont, och är absolut inte ett alternativ till kontosparande. Tyvärr är det så fonderna i vissa fall har marknadsförts, och risken i dem har inte varit helt tydlig för spararna.
Frida Bratt
Vi har sedan länge ett bra samarbete med DNB kring fonddistribution, som nu fördjupas ytterligare. När DNB i Sverige nu renodlar sin fondaffär och lägger fullt fokus på distribution till institutionella placerare och till privatpersoner via Nordnet och andra distributörer, är jag glad att Nordnet kan vara en partner även när det gäller att se till att bolagets direkta privatkunder får ett nytt hem. Jag vill rikta ett varmt välkommen till de kunder som nu flyttar från DNB till Nordnet, och lovar att vi på Nordnet ska göra allt vi kan för att de ska bli nöjda med vår plattform och service.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Med en ständigt ökande regelmängd och den komplexitet det innebär att till exempel erbjuda flera olika kontotyper, är det naturligt att fler och fler fondbolag och kapitalförvaltare frågar sig vilka delar i verksamheten de kan outsourca till en branschkollega. Vi har genom åren gjort ett antal transaktioner av samma typ vi nu gör med DNB, och med en plattform som är byggd för stordrift hoppas vi kunna göra fler partnerskap inom området i framtiden.
Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet
Spararna är fortsatt mycket aktiva när det gäller att se över sina placeringar, och gör på månadsbasis dubbelt så många affärer som under maj 2019. Det finns en spirande optimism i marknaden, som understöds av förhoppningar om återöppnade ekonomier. De globala aktiemarknaderna gick starkt under månaden, och de nordiska börserna var inget undantag. Sedan botten den 23 mars har svenska börsen nu gått upp med 26 procent.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Vi ser att framför allt bottenfiske i aktier vars kurser närmast kollapsat präglar köpen.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Aktiemarknaden tycks ha blivit mer och mer framåtblickande ju deppigare makrodatan sett ut. Dessutom har rekylen gått så snabbt att placerare fortfarande kliver in successivt. Det hjälper till att hålla börsen under armarna.
Frida Bratt
SBB har varit en populär aktie under en längre tid, och när kursen dippade i början av maj som en följd av att Ilja Bataljan anhölls – och sedermera släpptes – passade ännu fler på att gå in.
Frida Bratt
Aktien är närmast utbombad, och bara små signaler om att det finns en chans till överlevnad får kraftig inverkan på kursen. De som gått in i bolaget under våren – och de är många – är förmodligen högst medvetna om risken och den stora osäkerheten som kvarstår.
Frida Bratt
Premien är hög i Latour och aktien har gått starkt de senaste veckorna. Det gäller även exempelvis Evolution Gaming, som med dunder och brak bröt 100-miljardersvallen under månaden. Det har skett i en otroligt snabb takt, och sparare passar på att hämta hem vinsten.
Frida Bratt
Man vågar satsa på tillväxtmarknader. Samtidigt hämtar sparare hem vinsten i Ryssland efter den snabba rekylen där.
Frida Bratt, sparekonom på Nordnet
Börsen har rusat snabbt, och det har fått spararna att börja hämta hem lite vinster. Nästan hälften av alla fondaffärer under maj månad var sälj, vilket är en högre andel än under den värsta turbulensen i mars. En hel del sparare tycks passa på att sälja lite efter den remarkabla uppgången.
Frida Bratt
Förutom globalfonder vågade fondspararna också satsa på tillväxtmarknader. I dem får man mycket Kina, som ligger före oss i coronapandemin, men också lite Latinamerika, som ligger efter och där börserna ännu inte har rekylerat upp.
Frida Bratt
Nu har dock Östeuropa och Ryssland också haft en snabb rekyl, och då passar en hel del fondsparare på att sälja.
Frida Bratt
Sedan vi lanserade courtagefritt månadssparande i ETF:er 2013 har tjänsten snabbt vuxit i popularitet bland våra kunder. Den genomsnittliga årliga ökningen av antalet sparplaner och investerat belopp är över 50 procent, och under 2020 är tillväxten ännu större. Därför känns det extra kul att kunna förbättra erbjudandet ytterligare genom detta samarbete med Lyxor, som är en av världens främsta aktörer på området.
Martin Ringberg, Sverigechef för Nordnet.
Vi märker ett ökat intresse för ETF:er bland investerare i Sverige och Norden och vi är glada över att inleda ett samarbete med Nordnet avseende denna attraktiva sparform. Genom Nordnets plattform kan vi tillgängliggöra våra produkter för en ännu bredare grupp av sparare.
Carl-Christian Höeg, Nordenchef på Lyxor ETF.
Coronavirusets spridning, och dess påverkan på ekonomin i stort och enskilda sektorer och bolag, fortsatte att driva upp privatspararnas handelsaktivitet även i april, om än i något mindre omfattning än under mars. Aktiviteten understöddes dessutom av ett stort antal kvartalsrapporter. Sammantaget sett gjorde spararna på Nordnet i april strax över fem miljoner affärer, vilket är 130 procent mer än under samma månad 2019.
Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp