Nordnets delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Idag publicerar Nordnet delårsrapport för januari-september 2019. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

-   Den tremånadersperiod vi har bakom oss har varit rik på händelser som påverkar de finansiella marknaderna, och det har inte saknats teman att agera på. Spararna har placerat om i sina portföljer i hög utsträckning, och vi kan summera vår mest tradingintensiva period någonsin – för första gången gör spararna över sju miljoner affärer under ett och samma kvartal, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

-   Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privatspararnas förstahandsval. För att nå det målet måste vi erbjuda en användarupplevelse i världsklass avseende såväl plattform som produkter. Under tredje kvartalet har vi fortsatt jobba i linje med den ambitionen, och lanserat vår nya webbtjänst i både Danmark och Finland. Bland de nya funktioner sajten innehåller kan nämnas gratis realtidskurser och orderdjup i fem nivåer, responsivt gränssnitt och ett antal nya funktioner för hållbart sparande, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Ny sajt lanserad i Danmark och Finland 
 • Förbättrat bolåneerbjudande med höjt belåningsvärde och sänkt ränta 
 • ”Årets börsmäklare” i Finland 
 • Hög kundtillväxt och förbättrat resultat 
 • Lars-Åke Norling ny VD från september 

Resultatet i korthet juli-september 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 22 procent och uppgår till 371,4 (305,4) MSEK 
 • Rörelseresultatet ökade med 219 procent till 92,3 (28,9) MSEK 
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 207 procent och uppgick till 80,9 (26,4) MSEK 
 • Kundbasen ökade med 27 400 kunder under kvartalet 
 • Nettosparandet uppgår till 4,2 (4,9) mdr SEK 

Resultatet i korthet januari-september 2019 

 • Rörelseintäkterna ökade med 19 procent och uppgår till 1 145,2 (962,9) MSEK 
 • Rörelseresultatet ökade med 203 procent till 303,3 (100,2) MSEK 
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 228 procent och uppgick till 273,2 (83,4) MSEK 
 • Kundbasen ökade med 19 procent till 882 200 (741 800) kunder 
 • Nettosparandet uppgår till 13,6 (22,1) mdr SEK

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 septemberi 2019 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den tremånadersperiod vi har bakom oss har varit rik på händelser som påverkar de finansiella marknaderna, och det har inte saknats teman att agera på. Spararna har placerat om i sina portföljer i hög utsträckning, och vi kan summera vår mest tradingintensiva period någonsin – för första gången gör spararna över sju miljoner affärer under ett och samma kvartal
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet
Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privatspararnas förstahandsval. För att nå det målet måste vi erbjuda en användarupplevelse i världsklass avseende såväl plattform som produkter. Under tredje kvartalet har vi fortsatt jobba i linje med den ambitionen, och lanserat vår nya webbtjänst i både Danmark och Finland. Bland de nya funktioner sajten innehåller kan nämnas gratis realtidskurser och orderdjup i fem nivåer, responsivt gränssnitt och ett antal nya funktioner för hållbart sparande
Lars-Åke Norling, vd på Nordnet