Nordstjernan förvärvar aktier i Attendo från Pertti Karjalainen

Report this content

Nordstjernan har förvärvat 2 221 930 aktier i Attendo för en köpeskilling om cirka 111 MSEK från Pertti Karjalainen, VD Attendo Finland, som önskar sänka sin belåning. Efter transaktionen uppgår Nordstjernans ägarandel till 17,3 procent av kapitalet och rösterna i Attendo och Karjalainens ägarandel uppgår till 12,8 procent av kapitalet och rösterna i Attendo.

Köpeskillingen per aktie har beräknats utifrån den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 15 handelsdagarna.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar