Om oss

NorQuant är ett fintechföretag med stark fart och är nu i pole position för att ta stora möjligheter på finansmarknaderna här i Norge, Norden och globalt. Många nya möjligheter har öppnats inom våra affärsområden de senaste åren. NorQuant AS har två helägda dotterbolag. Företagen har olika kärnområden, men essensen är densamma; att använda unik kunskap och expertis för att hjälpa investerare att göra kloka och korrekta val. NorQuant Kapitalforvaltning kommer att vara den ledande aktören inom kvantitativ hantering i Norden. Företaget använder sin unika expertis och resultat från forskning för att utveckla innovativa, kvantitativa medel. Vi har lanserat NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. NorQuant Technology utvecklar ett kraftfullt och pedagogiskt analysverktyg med global potential för professionella kunder. Dessutom utvecklar vi en appbaserad automatiserad tjänst för detaljhandeln som ger en bättre grund för den bästa portföljsammansättningen. Företaget har världsledande expertis och Norges starkaste privata miljö inom faktoranalys. NorQuant AS äger 100% av aktierna i NorQuant Technology och NorQuant Kapitalforvaltning.

Prenumerera