Dela

Citat

Jag är glad över att Hansson & Ekman Isolering nu ingår i Novedo. Bolaget har odlat en efterfrågad specialisering inom en väldefinierad nisch och Jan Larsson, som verkat i bolaget sedan 2013 kommer även fortsatt driva bolaget som VD tillsammans med grundaren Peter Hansson.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Vi bestämde oss för att hitta en ny ägare som ett led i ambitionen att fortsätta växa och utveckla bolaget. Valet föll på Novedo eftersom de låter oss sköta oss själva och även fortsättningsvis driva bolaget efter eget huvud.
Jan Larsson, VD Hansson & Ekman
Jag är glad över att Elforum nu ingår i Novedo. Det är ett företag med en stark och sund företagskultur som har framtiden för sig. Dessutom kommer det fortsatt drivas av VD Johan Andersson tillsammans med grundarna Per Romvall och Anders Wahlström
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo.
Alla på Elforum är varsamt rekryterade för att vara kompetenta som elektriker, ha hög ansvarsmedvetenhet för sig själva och bolaget samt vara socialt kompetenta. Med den profilen har vi lyckats skapa en förtroendefull kultur utan hierarkier. Det har gett oss en styrka som gör både oss och våra uppdragsgivare gott
Johan Andersson, VD Elforum
Anledningen till att vi valde Novedo som ny ägare till bolaget var enkel. De toppstyr oss inte. Vi förväntas i stället driva kulturen och bolaget vidare som tidigare
Johan Andersson, VD Elforum
Jag är glad över att Tyresö Målericetral AB nu ingår i Novedo. Bolaget kommer drivas vidare på samma sätt som tidigare av bolagets VD Fredrik Johansson och hans 30 medarbetare
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över att Timblads Måleri AB nu ingår i Novedo. Bolaget är tydligt specialiserat inom nyproduktion av bostäder respektive måleriservice och kommer även fortsättningsvis drivas av Arne Svensson som VD
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Timblads är ett seröst och medvetet nischat måleriföretag. Branschen är i förändring och vår bedömning är att det är klokt att ingå i ett större sammanhang. Att Timblads nu ingår just i Novedo beror till stor del på att det innebär fortsatt frihet att driva bolaget vidare på samma sätt som tidigare
Arne Svensson, VD TImblads
Jag är glad över att Kulturmålarna nu ingår i Novedo. Bolagen är väletablerade på sina marknader och kommer fortsätta utvecklas under ledning av grundaren Henrik Nordgren som VD.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Kulturmålarna är ett modernt måleri med spännvidd i uppdragen. Jag startade bolaget med min far för 23 år sedan och tycker fortfarande om att måla även om mina arbetsuppgifter de tio senaste åren huvudsakligen handlat om annat
Henrik Nordgren, VD Kulturmålarna
Vi är taggade att fortsätta utveckla Kulturmålarna på den inslagna vägen, nu med Novedo som ägare.
Henrik Nordgren, VD Kulturmålarna
Jag är glad över att Deramont Entreprenad AB nu ingår i Novedo. Bolaget är välskött med bra medarbetare som har mycket att göra på en god marknad.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Deramont drivs med det lilla bolagets kultur. Vi trivs helt enkelt tillsammans.
Petter Flodén, VD Deramont
Framgångsrika företag har lyckats bygga in en bra affärsmässig kultur, och det är i mötet med entreprenören man verkligen förstår bolagets identitet. Detta är det viktigaste i vårt arbete med att hitta fina bolag och starka entreprenörer.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över att Valter Eklund-bolagen nu är ingår i Novedo. Bolaget har en tydligt ledande position på sin specialiserade marknad. Under fortsatt ledning av VD Mikael Stjernborg kommer bolagets kundorienterade företagskultur leda till nya framgångar.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Novedo är inte de enda som hört av sig genom åren, men att de respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo”, säger Mikael Stjernborg, VD för Valter Eklund-bolagen.
Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund-bolagen.
Jag är glad över att Skanstulls Måleri AB nu ingår i Novedo. Bolaget är väl beprövat och har en stark uppsättning professionella målare som drivs vidare under fortsatt ledning av VD Kent Boström.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över att Fog & Byggtjänst AB nu ingår i Novedo. Bolaget är väl nischat och kommer drivas vidare i fortsatt kundorienterad anda.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Media