Dela

Citat

Sentexa är ett välskött bolag med en tydlig nischposition på en växande marknad. I Sentexa har man över lång tid lyckats skapa och vårda en god kultur med erfaren och kunnig personal. Jag ser med stor tillförsikt fram emot Sentexas fortsatta utveckling under ledning av Rickard Ericson, som också blir delägare i Novedo.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Vi är en av de största aktörerna i Norden avseende bergsprängning och bergarbeten. Med Novedo kan vi öka utvecklingstakten och fortsätta växa såväl söderöver som norröver.
Nenad Blagojevic, VD Gnesta Bergbyggare
Gnesta Bergbyggare är en välskött koncern på en stabil marknad som drivs av landets omfattande behov av infrastrukturinvesteringar. I Gnesta Bergbyggare har man lyckats bygga en fin kultur med låg personalomsättning. Jag ser fram emot GBB-koncernens fortsatta utveckling under ledning av Dennis Hedström och VD Nenad Blagojevic.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo.
ProvideU är Novedos andra förvärv 2022. En bra start på året.
Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo
Vi har byggt bolaget med ett starkt team. När vi i nu tillsammans skalar upp företaget passar Novedo oss helt rätt. Att vara kvar som delägare i Novedo och dessutom få vara med om en börsintroduktion är förstås extra lockande. Vi får vara med på två resor parallellt.
Fredrik Forngren, VD för ProvideU
Vi hade expanderat snabbt med företaget och börjat få både många och stora projekt. Då kände vi att det kunde vara en extra styrka och trygghet att vara en del av något större. Att ha Novedo med oss ger större möjligheter att utvecklas vidare.
Ola Fogelmark grundare av Elinzity
Ett skäl att välja Novedo är att vi kan fortsätta att jobba på det sätt vi tror på, och vi har fått ett stort förtroende för personerna inom Novedo. Att även få bli delägare i Novedo och få vara med om en börsnotering är dessutom kittlande. Det hade jag inte kunnat tänka mig.
Ola Fogelmark grundare av Elinzity
Jag är glad över förvärvet av Elinzity. De har en fin kultur och laganda med grundarna Ola Fogelmark och Björn Lundberg som även fortsättningsvis kommer driva bolaget.
Per-Johan Dahlgren, VD för Novedo
Jag är glad över att Ventilationskontroll-koncernen nu ingår i Novedo. Det är en lika väletablerad som ansedd aktör på en väldefinierad marknad. Dessutom kommer det fortsatt drivas av VD Aleksandar Köster tillsammans med övriga delägare.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Detta är en milstolpe på vår resa framåt och vi gillar Novedos affärsmodell. Samtidigt som vi växlar upp vårt ägande i Novedo får vi fortsätta driva företaget vidare enligt vår inslagna linje, utan att göra förändringar varken för personal eller kunder. Vi kan fortsatt värna om bolagets starka kultur och hålla våra löften.
Aleksandar Köster, VD Ventilationskontroll
Vi är glada över det positiva intresse och den efterfrågan som Novedos första obligationsemission möttes av i den nordiska obligationsmarknaden. Transaktionen visar på det förtroende som investerarna har för Novedos affärsmodell och möjliggör för Novedos fortsatta tillväxt, genom att långsiktigt förvärva stabila och kassaflödesgenererande bolag.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över förvärvet av Elarbeten. Ett sunt bolag med stark position på sin marknad och en fin företagskultur. Ett typiskt Novedobolag. Elarbeten kommer även fortsättningsvis att drivas vidare av VD Simon Persson samt Göran Lundgren.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo.
Elarbeten kännetecknas av en stark lagkänsla. Vi månar om varandra och i en tydlig samarbetskultur och ser mycket positivt på att i Novedo bli del av något större och samtidigt driva bolaget som tidigare.
Simon Persson, VD Elarbeten
Jag är glad över att Hansson & Ekman Isolering nu ingår i Novedo. Bolaget har odlat en efterfrågad specialisering inom en väldefinierad nisch och Jan Larsson, som verkat i bolaget sedan 2013 kommer även fortsatt driva bolaget som VD tillsammans med grundaren Peter Hansson.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Vi bestämde oss för att hitta en ny ägare som ett led i ambitionen att fortsätta växa och utveckla bolaget. Valet föll på Novedo eftersom de låter oss sköta oss själva och även fortsättningsvis driva bolaget efter eget huvud.
Jan Larsson, VD Hansson & Ekman
Jag är glad över att Elforum nu ingår i Novedo. Det är ett företag med en stark och sund företagskultur som har framtiden för sig. Dessutom kommer det fortsatt drivas av VD Johan Andersson tillsammans med grundarna Per Romvall och Anders Wahlström
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo.
Alla på Elforum är varsamt rekryterade för att vara kompetenta som elektriker, ha hög ansvarsmedvetenhet för sig själva och bolaget samt vara socialt kompetenta. Med den profilen har vi lyckats skapa en förtroendefull kultur utan hierarkier. Det har gett oss en styrka som gör både oss och våra uppdragsgivare gott
Johan Andersson, VD Elforum
Anledningen till att vi valde Novedo som ny ägare till bolaget var enkel. De toppstyr oss inte. Vi förväntas i stället driva kulturen och bolaget vidare som tidigare
Johan Andersson, VD Elforum
Jag är glad över att Tyresö Målericetral AB nu ingår i Novedo. Bolaget kommer drivas vidare på samma sätt som tidigare av bolagets VD Fredrik Johansson och hans 30 medarbetare
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över att Timblads Måleri AB nu ingår i Novedo. Bolaget är tydligt specialiserat inom nyproduktion av bostäder respektive måleriservice och kommer även fortsättningsvis drivas av Arne Svensson som VD
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Timblads är ett seröst och medvetet nischat måleriföretag. Branschen är i förändring och vår bedömning är att det är klokt att ingå i ett större sammanhang. Att Timblads nu ingår just i Novedo beror till stor del på att det innebär fortsatt frihet att driva bolaget vidare på samma sätt som tidigare
Arne Svensson, VD TImblads
Jag är glad över att Kulturmålarna nu ingår i Novedo. Bolagen är väletablerade på sina marknader och kommer fortsätta utvecklas under ledning av grundaren Henrik Nordgren som VD.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Kulturmålarna är ett modernt måleri med spännvidd i uppdragen. Jag startade bolaget med min far för 23 år sedan och tycker fortfarande om att måla även om mina arbetsuppgifter de tio senaste åren huvudsakligen handlat om annat
Henrik Nordgren, VD Kulturmålarna
Vi är taggade att fortsätta utveckla Kulturmålarna på den inslagna vägen, nu med Novedo som ägare.
Henrik Nordgren, VD Kulturmålarna
Jag är glad över att Deramont Entreprenad AB nu ingår i Novedo. Bolaget är välskött med bra medarbetare som har mycket att göra på en god marknad.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Deramont drivs med det lilla bolagets kultur. Vi trivs helt enkelt tillsammans.
Petter Flodén, VD Deramont
Framgångsrika företag har lyckats bygga in en bra affärsmässig kultur, och det är i mötet med entreprenören man verkligen förstår bolagets identitet. Detta är det viktigaste i vårt arbete med att hitta fina bolag och starka entreprenörer.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Jag är glad över att Valter Eklund-bolagen nu är ingår i Novedo. Bolaget har en tydligt ledande position på sin specialiserade marknad. Under fortsatt ledning av VD Mikael Stjernborg kommer bolagets kundorienterade företagskultur leda till nya framgångar.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Novedo är inte de enda som hört av sig genom åren, men att de respekterar historien och företagets själ är en viktig faktor att vi valde dem. Likaså att vi också går in med en ägarandel i Novedo”, säger Mikael Stjernborg, VD för Valter Eklund-bolagen.
Mikael Stjernborg, VD Valter Eklund-bolagen.
Jag är glad över att Fog & Byggtjänst AB nu ingår i Novedo. Bolaget är väl nischat och kommer drivas vidare i fortsatt kundorienterad anda.
Per-Johan Dahlgren, VD Novedo
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera