Ozempic® är ett förbättrat behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes som ger kardiovaskulära fördelar och är nu tillgängligt i Sverige

Ozempic® (semaglutid) är efter beslut av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, subventionerat och tillgängligt i Sverige.[1]

Ozempic® tas en gång per vecka via injektion och har visat signifikant överlägsen HbA1c-sänkning och bibehållen viktnedgång mot jämförande behandlingar. Dessutom har Ozempic® visat dokumenterade kardiovaskulära fördelar.[2]

Ozempic® är en ny GLP-1 analog för patienter med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer, eller som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.[1]

- Med kunskap och insikt om sambandet mellan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom kan riskerna för allvarliga komplikationer såsom stroke eller hjärtinfarkt minimeras. Att två av tre patienter med typ 2-diabetes har ökad risk för eller upplevt kardio-vaskulär komplikation är något som vi måste ta på största allvar och sätta in behandling som i god tid skyddar mot insjuknande. Detta står också i de uppdaterade behandlingsriktlinjerna som kom för drygt ett år sedan, säger Stig Attvall, docent, överläkare vid Diabetes, Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Ozempic® rekommenderas av såväl amerikanska läkarorganisationen ADA, American Diabetes Association, som dess motsvarighet i Europa - EASD, European Association for the Study of Diabetes. 

Godkännandet av Ozempic® baseras på det kliniska studieprogrammet SUSTAIN där mer än 8 000 personer, även från Sverige, med typ 2-diabetes deltog.

-Vi är oerhört stolta och glada att kunna erbjuda personer med typ 2-diabetes Ozempic®, en behandling som bidrar till att sänka risken för bl a kardiovaskulära komplikationer och som dessutom har en viktsänkande effekt. Trots att internationella riktlinjer fokuserar just på vikten att förebygga dessa allvarliga komplikationer visar en nyligen publicerad studie att en av fyra personer3med typ 2-diabetes inte ens har diskuterat denna allvarliga risk med sin doktor, säger Christina Östberg Lloyd, Medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Behandling med Ozempic® visade på bestående, statistiskt överlägsna och kliniskt relevanta minskningar av HbA1c och kroppsvikt i upp till två år jämfört med placebo och behandling med aktiv kontroll (sitagliptin, insulin glargin och exenatid ER).[1]
Dessutom gav behandling med Ozempic® kardiovaskulära fördelar jämfört med placebo.[2]

I april 2018 publicerades resultaten från SUSTAIN 7 i The Lancet Diabetes & Endocrinology, där man har undersökt effekt och säkerhet med 0,5mg Ozempic® jämfört med 0,75 mg dulaglutid samt även med 1,0 mg Ozempic® jämfört med 1,5mg dulaglutid som tillägg till metformin hos personer med typ 2-diabetes. Studien visade att behandling med Ozempic® en gång i veckan gav signifikant bättre sänkning av HbA1c och vikt jämfört med dulaglutid.[4]

Om Ozempic®
Ozempic® är en analog av human glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som har utvecklats för behandling av personer med typ 2-diabetes och som administreras en gång i veckan. Godkännandet av Ozempic® bygger på resultaten i SUSTAIN, ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som omfattar åtta fas 3a-studier med fler än 8 000 personer med typ 2-diabetes. Fas 3a-programmet omfattar en bred variation av personer med typ 2-diabetes, inklusive personer med hög risk för kardiovaskulära händelser samt individer med eller utan njursjukdom. Ozempic® har även godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (december 2017) och av Health Canada (januari 2018).

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde, General Manager, Novo Nordisk Scandinavia AB

Telefon: +46 733259909, NSAB@novonordisk.com

Christina Östberg Lloyd, Clinical Medical Regulatory Director, Novo Nordisk Scandinavia AB, Telefon: +46 706388922, CSLY@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 95 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Med detta i bagaget har vi samlat erfarenheter och kunskaper så att vi även kan hjälpa människor som drabbas av andra svåra kroniska sjukdomar: blödarsjuka, tillväxtrubbningar och fetma.
Novo Nordisk, med huvudkontor i Danmark, har cirka 42.100 anställda i 79 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder.

Referenser
1. www.tlv.se
2. Ozempic® SPC www.fass.se
3. IDF Global Survey, “Taking Diabetes to Heart”, Sept. 2018 idf.org/takingdiabetes2heart
4. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; In Press. DOI: http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30024X/fulltext?elsca1=tlxpr

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar