• news.cision.com/
  • Novo nordisk/
  • Snabbverkande måltidsinsulinet Fiasp® (insulin aspart) är nu subventionerat för diabetesbehandling med insulinpump och flergångspennor

Snabbverkande måltidsinsulinet Fiasp® (insulin aspart) är nu subventionerat för diabetesbehandling med insulinpump och flergångspennor

Report this content

Fiasp® är ett måltidsinsulin med snabbverkande blodsockersänkande effekt som efter beslut av TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är subventionerat i Sverige i samtliga förpackningar från och med 1 maj 2019.[1]

Det innebär att för vuxna med diabetes finns Fiasp® att använda i injektionsflaska för pump, i ampull för flergångspennor och i förfyllda engångspennor. Att Fiasp® även finns som påfyllning i flergångspennor, har miljömässiga fördelar då mängden pennor som en person behöver minskar jämfört med att använda engångspennor.

- Att Fiasp® nu är subventionerat även i injektionsflaska är en stor tillgång för patienter som har insulinpump, det underlättar livet för de som ordinerats Fiasp®, säger Stig Attvall docent, Diabetes Sahlgrenska Akademien, Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Östberg Lloyd, Clinical Medical Regulatory Director, Novo Nordisk Scandinavia AB, Telefon: +46 706388922, CSLY@novonordisk.com


 
Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 95 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Med detta i bagaget har vi samlat erfarenheter och kunskaper så att vi även kan hjälpa människor som drabbas av andra svåra kroniska sjukdomar: blödarsjuka, tillväxtrubbningar och fetma.
Novo Nordisk, med huvudkontor i Danmark, har cirka 42 100 anställda i 79 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder.


 
Referenser
1. www.tlv.se

2. Fiasp (insulin aspart) produktresumé, se fass.se
3. Heise T, et al. Clin Pharmacokinet. 2017;56(5):551-9

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar