• news.cision.com/
  • Nowonomics AB (publ)/
  • Avstämningsdag för tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till befintliga aktieägare har bestämts till den 2 november 2021.

Avstämningsdag för tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till befintliga aktieägare har bestämts till den 2 november 2021.

Report this content

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (“Nowonomics” eller “Bolaget”) har beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till Bolagets aktieägare. Totalt kan 231 671 teckningsoptioner av respektive serie tilldelas befintliga aktieägare.  Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa under perioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa under perioden från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 har bestämts till den 2 november 2021.

Nowonomics meddelade, genom ett pressmeddelande den 14 oktober 2021, om att styrelsen i Bolaget beslutat att ta upp en lånefinansiering om maximalt 20 MSEK samt genomföra en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 till långivaren och befintliga aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 (”Teckningsoptionerna”) är nu registrerade vid Bolagsverket. Styrelsen för Bolaget har beslutat att på avstämningsdagen vederlagsfritt tilldela Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 har bestämts till den 2 november 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 29 oktober 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 1 november 2021.

Aktieägare i Nowonomics på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje trettiofem (35) aktier i Bolaget som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO2

Totalt emitteras 463 342 teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för den Riktade Emissisonen, varav 231 671 till långivaren och 231 671 till Bolaget för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 5 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 85 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 39,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO3

Totalt emitteras 463 342 teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för den Riktade Emissisonen, varav 231 671 till långivaren och 231 671 till Bolaget för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 maj 2024 till och med den 12 juni 2024. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 100 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO3 kan därmed vid fullt nyttjande tillföra Bolaget maximalt cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av lånefinansieringen och genomförande av den Riktade Emissionen.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28.

Om Nowonomics AB (publ)

Nowonomics AB föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowonomics har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation. 

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på ca@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Avstämningsdag för tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till befintliga aktieägare har bestämts till den 2 november 2021.
Twittra det här