Dela

Kontakt

 • Rutger Selin

  VD


  Artillerigatan 42 114 45 Stockholm
  + 46 70 931 64 28
  + 46 70 931 64 28
  http://nowo.se
 • Jörgen Utgren

  Marknadschef


  Artillerigatan 42 114 45 Stockholm
  + 46 73 155 28 20
  + 46 73 155 28 20
  http://nowo.se
 • Citat

  Först och främst vill jag tacka för förtroendet från gamla och nya aktieägare. Världen är i en minst sagt skakig tid med krig i Ukraina, hög inflation och allmän börsoro och att då få detta förtroende är väldigt roligt och ett kvitto på att vår grundidé om mikrosparande till pensionen är något som bedöms ha en väldigt stor potential. Kapitaltillskottet innebär att vi kan realisera de tillväxtplaner som vi kommunicerat och som ska ta oss mot operationell lönsamhet. Jag har själv valt att konvertera mina 4000 TO1 till aktier. Jag är full av tillförsikt i att vi kommer att lyckas med vårt mål om att bli ett europeiskt miljardbolag och nu inleder vi nästa fas mot detta mål.
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Vi lanserar Lönespar då vi sett en efterfrågan från våra medlemmar. Att kunna säkerställa att man har gjort sitt sparande redan i samband med att lönen kommer är något som ger medlemmen en riktigt bra No worries-känsla. Och då ska vi såklart erbjuda den möjligheten. Att starta Lönespar i appen är något man gör i två enkla steg, välj summa och välj datum när du får lön. Sedan är det klart. Givetvis ser man direkt i appen hur mycket det valda sparandet beräknas bli till pensionen. Att vi nu introducerar Lönespar är ytterligare ett steg i att kunna erbjuda ett mer komplett spar- och investeringserbjudande. Något som är nödvändigt för att vi ska nå våra högt uppsatta mål om att bli ett europeiskt miljardbolag inom privat sparande till pensionen.
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Nowos mission är att ingen skall behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid. Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden. Att nu kunna lansera Autospar för Skandiabanken kunder är ett steg mot att kunna erbjuda Nowos tjänster till alla i Sverige.
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Jag ser fram emot att bidra med min långa erfarenhet inom finanssektorn och reglerade företag. Nowo är ett riktigt spännande bolag som riktar sig till väldigt många och har redan över 70 000 medlemmar i Sverige. Det är av högsta vikt att transparens, regelefterlevnad och tillgänglighet är en fortsatt central del i Nowos växande verksamhet. 
  Jeanette Carlsson Hauff
  Jag har följt Nowo länge och är imponerad av den kundtillväxt Bolaget visat. I Styrelsen kommer jag att fokusera på de övergripande tillväxtstrategierna tillsammans med övriga i Styrelsen och Bolagets ledning. Jag ser fram emot att vara med och skapa den folkrörelse kring privat pensionssparande som det finns ett så tydligt behov av.
  Per-Anders Tammerlöv
  Jag ser fram emot att i och med Bolagsstämman den 28 april kunna välkomna Jeanette och Per-Anders till Nowonomics styrelse. Det är två personer med väldigt stor erfarenhet och kunskap kring att skala upp bolag så som vi ämnar att göra med Nowo nu. Jag vill samtidigt nu passa på att tacka avgående styrelsemedlemmarna Sten Andersen och Pernilla Hurtig för ett förtjänstfullt arbete under den tid de arbetat i bolaget. 
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Under inledningen av 2022 har bolaget utvecklats i takt med ledningens förväntningar. I veckan lanserade vi ett nytt partnerskap med Familjens Jurist och i februari tillträdde vi majoriteten av aktierna i QQM Fund Management AB som också godkänts som fondbolag av Finansinspektionen. Den 1 april övertar QQM förvaltningen av Nowo Global Fund. Att QQM nu tar över som förvaltare kommer på sikt att ge våra användare en mer diversifierad portfölj och innebära lägre kostnader för oss som bolag.
  Rutger Selin, VD, Nowo.
  Vi noterar också ett ökat intresse för aktien den senaste veckan. Nu siktar vi på att bibehålla vår starka trend framåt och utveckla bolagets affär ytterligare.
  Rutger Selin, VD, Nowo
  På Nowo så vill vi hjälpa våra medlemmar att se över hela sin ekonomi men även säkerställa att de har fått hjälp även med de juridiska frågorna som finns i syfte att skapa en No Worries-känsla. Genom samarbetet så kan våra medlemmar enkelt förekomma eventuella problem vilket skänker en trygghet om situationen skulle vara framme.
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Nowo Juridikhjälpen är helt i linje med vår strategi. Vi vill hjälpa människor att slippa känna oro för vad som kan hända med dom själva eller nära och kära i olika händelser i livet. Att vi nu får möjlighet att göra våra tjänster tillgängliga via Nowos sparplattform till deras drygt 70 000 medlemmar gör att juridiken blir tillgänglig och självklar i vardagen för många fler.
  Victoria Thore, VD på Familjens Jurist.
  Det är glädjande att se hur tillväxten stadigt ökar kring antalet spartransaktioner. Detta följer trenden för våra andra nyckeltal. Vi kommer nu gå över till att redovisa initierade spartransaktioner på kvartalsbasis och kommer också se över vilka ytterligare nyckeltal som vi löpande kan dela med oss av för att skapa bättre förutsättningar för marknaden att följa vår utveckling. 
  Rutger Selin, VD på Nowo
  Den estimerade omsättnings proforma visar att förvärvet av QQM Fund Management har mycket stor potential och är helt strategiskt rätt för Nowo. Bolaget har en stark tillväxt och i takt med att förvaltat kapital växer ser vi detta som en viktig del av Nowos framtida tillväxt, såväl resultatmässigt som vårt erbjudande mot marknaden. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi är mycket glada över den positiva utveckling som Nowos förvärv av QQM Fund Management visar proforma. Under 2022 kommer vi fortsätta på den inslagna vägen och ser med förväntan fram emot att få hjälpa ännu fler i Sverige till ett bättre privat pensionssparande.
  Ola Björkmo, VD på QQM Fund Management AB
  Autospar är anpassad efter dig som individ och tillåter dig att själv sätta nivån av sparande efter dina egna förutsättningar. Det är ett enkelt sätt att spara långsiktigt helt baserat på din nuvarande konsumtion. En lösning utan extra krångel.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi är givetvis nöjda med att vårt strategival att satsa på Open Banking har fallit väl ut och att vi under de senaste månaderna har noterat en användartillväxt i rekordtakt. Att vi redan nu har över 10 000 användare inom Autospar, som är den första produkten vi lanserat inom Open banking-segmentet, är ett bevis på att vi är rätt ute. Vi kommer nu att fortsätta ansluta fler medlemmar till Autospar och samtidigt utveckla nya produkter i plattformen.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  – QQM:s ägare erhöll ett attraktivt erbjudande att sälja en del av bolaget till en nytänkande aktör på marknaden. Förvaltningsteamet kvarstår intakt i QQM och vårt fokus är som alltid att skapa god riskjusterad avkastning till våra andelsägare. Tillsammans med NOWO kommer vi att bygga ett växande fondbolag med nytänkande produkter.
  Ola Björkmo, VD på QQM
  – Genom tillträdet skapas förutsättningar för att utöka NOWOs fondutbud till NOWOs dryga 65 000 medlemmar. Vi kommer snart att påbörja flytten av NOWO Fund till QQM efter godkännande av Finansinspektionen. Med ett samlat förvaltat kapital om cirka 700 MSEK och ett kontinuerligt inflöde uppnår vi nu en god intäktsström som gemensamt med minskade externa kostnader skapar goda förutsättningar för lönsamhet i år. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  - Under årets fattigaste månad så passar sig vårt sparsätt Autospar ännu bättre. Man har inte lika mycket pengar så man väljer förmodligen i större utsträckning bort det traditionella sparandet. Men man måste ändå handla och att då kunna spara samtidigt är en utmärkt lösning. Man sparar utifrån sin konsumtion och det är som man säger, det bästa sparandet är det som blir av. Så även om summorna inte är lika stora så blir sparandet av och man får en kontinuitet. Tittar vi specifikt på Autospar så ökar antalet Autosparstransaktioner i januari med drygt 25 % mot en av de mest köpintensiva månaderna som ju december är. Marknadsföringen biter bra på både nya och befintliga medlemmar som får upp ögonen för att spara när man handlar och få ett konsumtionsanpassat långsiktigt sparande. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi kallar nu på andra tranchen om 7 MSEK enligt den plan som vi har satt upp för Bolagets expansion och som fortlöper i hög takt. Den kreditram som Bolaget ingick i oktober 2021 har inneburit en möjlighet för Bolaget att öka sin marknadsföring och stärka sin position inom privat sparande till pensionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa att bli en folkrörelse och göra verklig skillnad för framtidens pensionärer.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vår nya app har vi tagit fram i samarbete med dels våra medlemmar och dels den inom användarupplevelser mångfaldigt prisbelönade byrån Antrop. Målet har varit att skapa en upplevelse i världsklass och jag tycker att vi har lyckats. Dessutom lanserar vi flera nya funktioner som den AI-baserade sparhjälpredan NOWA som hjälper användaren att både hålla koll på sitt sparande men också utbilda och tipsa våra medlemmar om hur de kan göra för att få en ännu bättre pension. Vi inför från start flera olika sätt för att motivera våra användare att spara med,  till exempel så kan man genom sitt medlemskap få upp till 2 % extra ränta på sitt sparande utöver avkastningen från NOWO Fund. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Lika viktigt som själva appen är, lika viktigt är också att vi har uppdaterat de bakomliggande systemen så att dessa är anpassade för snabbare tillväxt, både i Sverige och utomlands. Vår nya app är startskottet på ett väldigt spännande år och vi kommer fortsätta bygga vidare med nya efterfrågade funktioner, allt för att bli en folkrörelse för en bättre pension och för att kunna erbjuda än fler sätt att spara till sin framtid som är anpassade efter individens behov och inte storbankernas.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi kan bara glädjas av att kunna summera till ett fantastiskt avslut på året. Att ha vuxit med ca 48 procent beträffande antalet initierade spartransaktioner på ett kvartal talar sitt tydliga språk för intresset för våra sparprodukter. Vi går nu in i ett nytt år med stor entusiasm och tror oss kunna fortsätta denna tillväxttakt under Q1 och framåt, vi skruvar upp våra marknadsföringsaktiviteter ytterligare under Q1 genom utökad närvaro i TV samt en radiokampanj. En kombination av våra erbjudanden ger våra medlemmar ett långsiktigt sparande som är anpassat efter deras egna förutsättningar. Att NOWO Fund ökat med drygt  24 procent under året är såklart också en riktigt bra sak för våra medlemmar. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi har sett att vår reklamfilm “Retireminator” med Magdalena Kowalczyk har mottagits väl i sociala medier och nu är det dags att öka räckvidden i vår marknadsföring ytterligare. Tillsammans med den optimering vi gjort av våra digitala annonser och sökannonsering så bedömer vi att vi kommer få en god effekt och få fler att ansluta sig till vår folkrörelse om privat sparande till pensionen.  
  Rutger Selin, VD på NOWO:
  Fler och fler, både av våra befintliga medlemmar och nya medlemmar, börjar spara med Autospar. Men vi ser även en ökning av användare av sparsättet Dagspar som har ökat med 16 % sen augusti, vilket är roligt. Med en kombination av Autospar och Dagspar så får man en riktigt bra grund för ett bra och långsiktigt sparande som är anpassat efter ens egna förutsättningar. Att NOWO Fund ökat med cirka 22 % i år är såklart också en riktigt bra sak för våra medlemmar.
  - Vi ser en effekt av vår ökade aktivitet inom marknadsföringen. En ökning med 20 % fler initierade spartransaktioner är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi ser också att det finns optimeringsmöjligheter vilket vi nu kommer att fokusera på under november för att sedan öka marknadsföringen igen under december.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Nowos mission är att ingen skall behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid. Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden. Att nu kunna lansera Autospar för ICA bankens kunder är extra trevlig. ICA är ju tätt förknippat med vardags- konsumtion. Att kombinera sparande med det man handlar för att på så sätt bygga sin framtida pension är oslagbart.  
  Rutger Selin, VD på NOWO
  - Vi är mycket glada att denna viktiga milstolpe är uppnådd och att vi därigenom kommer kunna erbjuda flera spännande investeringsalternativ till vår allt mer ökande medlemsbas. Förvärvet ger oss möjlighet att både minska kostnaderna och förbättrad lönsamhet. Vi välkomnar QQM in i familjen och ser fram emot att öka tempot ytterligare mot att bli en folkrörelse.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  - Att vi nu tillsammans med NOWO kan erbjuda både våra befintliga kunder och NOWOs medlemmar nya spännande fondtjänster och att vi samtidigt kan förbereda för NOWOs expansion är givetvis otroligt roligt. Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans.
  Ola Björkmo, VD på QQM
  Vi växer enligt plan. I slutet av månaden så har vi sett en kraftig ökning av transaktioner vilket är naturligt nu när vi kopplat upp sju stora svenska banker så att deras kunder kan koppla sina vanliga betalkort och spara till pensionen varje gång de handlar. Under oktober påbörjas en marknadsföringskampanj i sociala och digitala kanaler vilket vi ser fram emot. Vi märker också att många av våra befintliga medlemmar tycker att Autospar är ett bra sätt att spara på. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  På NOWO så vill vi hjälpa våra medlemmar att se över hela sin ekonomi i syfte att skapa en No Worries-känsla. Att kunna marknadsföra det som Evident Life valt att kalla No Worries-försäkringen är spännande. Genom försäkringen så säkerställer man att efterlevande har en trygghet om tragedin skulle vara framme. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Vi vet att väldigt många oroar sig för de efterlevandes trygghet om man skulle gå bort. Vi vill hjälpa till att ta bort denna oro genom att erbjuda en mer tillgänglig livförsäkring. Att vi nu får möjlighet att marknadsföra livförsäkringen No Worries via NOWOs sparplattform till alla deras medlemmar gör att vi kan erbjuda dessa människor en lösning som många annars skulle välja bort. 
  Michaela Bruneheim, VD på Evident Life
  Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden.  Nu välkomnar vi Länsförsäkringar Banks kunder och kommer allt närmare att ha en tjänst för alla oavsett inkomst och bank att kunna spara till sin egen framtid och pension varje gång man handlar. 
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Det är en milstolpe för oss på NOWO att vi nu har möjlighet att erbjuda den absoluta majoriteten av svenskarna möjlighet att bygga sin pension varje gång de handlar. Vi har nu en produkt som verkligen är relevant och vi kan erbjuda den till väldigt många. Det vi påbörjar nu är en mer intensiv marknadsföringsperiod för att berätta om NOWO generellt och Autospar specifikt. Vi gör det tillsammans med vår ambassadör Magdalena Kowalczyk. Jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda alla, även de som faktiskt inte tror att de har råd att spara verktygen så att de kan börja att spara utifrån egen förmåga och på det sättet bygga sin framtid och få ekonomisk balans på konsumtion och sparande. Vi kommer givetvis att fortsätta att ansluta fler banker under hösten.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  ​​​​​​​NOWOs mission är att ingen skall behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid. Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden. Att nu kunna lansera Autospar för Sparbankernas kunder känns extra bra i vår arbete att bli en folkrörelse. Att kombinera sparande med det man handlar för att på så sätt bygga sin framtida pension är oslagbart.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  NOWOs mission är att ingen skall behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid. Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. Att man ska kunna få en balans på det ekonomiska livet idag och i framtiden.  Nu välkomnar vi Danske Banks kunder och kommer allt närmare att ha en tjänst för alla oavsett inkomst och bank att kunna spara till sin egen framtid och pension varje gång man handlar. 
  Rutger Selin VD på NOWO
  Vårt mål är att hjälpa till att skapa verktyg som bidrar till en bättre pension för våra medlemmar och svenska folket. Att nu NOWO Fund tas upp i vår partners Svenska Fribrevsbolagets nya portföljerbjudande som största post är ett kvitto på att vi når ut med vår mission och jag ser fram emot att ytterligare utveckla vårt samarbete.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  De flesta av våra kunder väljer någon av våra färdiga fondportföljer. 5 Stars är en fondportfölj med fonder som samtliga har 5/5 Morningstarstjärnor och Nowo Fund är den fond i portföljer med störst allokering. Nowo Fund har även 5/5 i hållbarhetsgrad, bra historisk avkastning och en unik avgiftsstruktur, en fond som helt klart står ut, säger Mattias Fellenius, Ordförande Svenska Fribrevsbolaget. 
  Mattias Fellenius, Ordförande Svenska Fribrevsbolaget
  Vårt mål med Autospar är att fler ska få chansen att spara i vardagen. Redan efter drygt två veckor så ser vi en starkt tillväxt av våra befintliga medlemmar som har kopplat sina vanliga bankkort för att börja spara. Med start nu i september så kommer vi att börja marknadsföra Autospar mot en bredare marknad och jag räknar med att sparsättet kommer att stå för en allt större del av NOWO-medlemmarnas spartransaktioner och på så sätt bli en nyckel till hur NOWO ska komma att bli en naturlig del av våra medlemmars vardag.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Nowos mission är att ingen skall behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid. Målet är att man skall kunna leva på samma sätt när man pensionerar sig, som man gör när man är yrkesaktiv. För att åstadkomma det, behöver man koppla nuvarande konsumtion till den framtida.  När vi nu lanserar en tjänst som innebär att man kan pensionsspara varje gång man handlar, har vi kommit en bra bit på vägen. På det viset ger vi alla, även de som tror att de inte har råd att spara, möjligheten att ta ansvar för och bygga sin egen framtida ekonomi.
  Rutger Selin VD på NOWO
  - Att vi nu tillsammans med NOWO kan erbjuda både våra befintliga kunder och NOWOs medlemmar nya spännande fondtjänster och att vi samtidigt kan förbereda för NOWOs expansion är givetvis otroligt roligt. Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans.
  Ola Björkmo VD på QQM
  - Vi ser detta förvärv som en viktig pusselbit i att bygga NOWO till ett än mer framgångsrikt bolag inom det privata sparandet till pensionen. Vi var tydliga i samband med vår listning på NGM att en fortsatt expansion står i fokus, främst i Sverige men även ut i Europa. Det ger oss en stabilare plattform att förvärva QQM och vi kommer tillsammans med Ola Björkmo och hans team med lång erfarenhet från fondbranschen förverkliga dessa planer.
  Rutger Selin VD på NOWO
  I Magdalena så får vi en extremt kunnig person som med trovärdighet och emfas kan hjälpa oss att förklara vikten av att ta eget ansvar för sin framtid. Magdalena kommer att bidra med både värme och humor i vår kommunikation men framför allt kan hon på ett väldigt enkelt och tydligt sätt hjälpa oss att förmedla att det inte är speciellt svårt att få en bättre ekonomi. Det finns inga hemligheter, det gäller bara att börja och NOWO är kanske det enskilt enklaste sättet komma igång för att bygga sin ekonomiska trygghet utan att man behöver kompromissa så mycket med hur man lever idag.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Min vardag går ut på att på olika sätt förmedla vikten av och faktiskt hjälpa folk att ta ansvar för sin ekonomi och sin framtid. Bland det bästa man kan göra för sin självkänsla och ryggrad är att skapa sig ett minskat ekonomiskt beroende av andra, vare sig det gäller staten eller andra människor. I mitt uppdrag med Lyxfällan har jag ofta sett ränta-på-ränta-effekten när den jobbar emot människor. Genom sina olika mikrosparlösningar levererar NOWO sätt att få ränta-på-ränta- effekten att istället jobba för användaren, vilket ju är ett utmärkt sätt att ta ansvar för sin egen framtid utan att det påverkar ens vardag. Målsättningen med mitt Ambassadörsskap är att väldigt många fler ska få ökat ekonomiskt självförtroende och förstå att det är inte så svårt, egentligen, att ta ägarskap av sin ekonomi - här och nu, men även i framtiden.
  Magdalena Kowalczyk
  Vi vill initiera en folkrörelse där många fler ser om sin pension. Det ställer stora krav på att vi gör pension intressant, enkelt, tillgängligt och med en positiv känsla. Det faktum att vi nu både växer något snabbare och till en lägre kostnad än prognostiserat, är en stark indikation på att NOWO har en viktig roll att spela i människors framtida ekonomi. Det kvitto vi behöver för att nu ytterligare skala upp. Folkrörelsen har startat.
  Rutger Selin VD på NOWO
  På Antrop är vi skickliga på att hjälpa hållbara företag utveckla sina tjänster. Därför känns det såklart otroligt roligt att inleda det här samarbetet. NOWOs produkt hjälper användaren att säkerställa en bättre framtida pension och vi på Antrop kommer att hjälpa till att göra NOWOs tjänster ännu tydligare och enklare för kunden.
  Michaela Bergman, Kundansvarig, Antrop
  Vi ska bli en folkrörelse och då behöver alla delar i vår tjänst vara av absolut högsta kvalitet
  Rutger Selin, VD, NOWO
  Även om vår app har knappt 4,5 av 5 stjärnor på i Appstore, kommer vi aldrig vara nöjda förrän vi bestående över tid har en 5-stjärnig upplevelse i världsklass.
  Rutger Selin, VD, NOWO
  Det är med dubbel glädje vi från och med idag inleder ett samarbete med Svenska Fribrevsbolaget. Tillsammans erbjuder vi dels deras nya och befintliga kunder att investera sina fribrev i NOWO Fund, samtidigt som NOWOs medlemmar ges möjligheten att flytta sina fribrev till Svenska Fribrevsbolaget och därmed kunna placeras i NOWO Fund.
  Rutger Selin, VD på NOWO
  Att kombinera låga kostnader med rätt fond är en av de viktigaste nycklarna till hög framtida pension. Det är med stor glädje vi kan presentera NOWO fund som del av vårt växande fondtorg där unika fonder erbjuds till nettopris.
  Michael Asker, Fond- och placeringschef på Svenska Fribrevsbolaget
  Emissionen som föregick noteringen övertecknades med 267 %. Det visat att marknaden delar vår övertygelse om att det finns en bred efterfrågan på tjänster som kompletterar pensionen, och att man måste göra det med en annan kunddialog och med andra tjänster än vad de traditionella bolagen gjort hittills.
  Rutger Selin
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp