Nowo ökade antalet spartransaktioner med 161 % under Q1 2022 jämfört med Q1 2021

Report this content

Det svenska fintech-bolaget Nowo rapporterar en markant ökning av initierade spartransaktioner i plattformen under första kvartalet 2022. Totalt initierades 2 098 700 transaktioner under perioden, jämfört med 802 249 under samma period 2021 – en ökning med drygt 161 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2021 var ökningen 35,8 procent.

– Under inledningen av 2022 har bolaget utvecklats i takt med ledningens förväntningar. I veckan lanserade vi ett nytt partnerskap med Familjens Jurist och i februari tillträdde vi majoriteten av aktierna i QQM Fund Management AB som också godkänts som fondbolag av Finansinspektionen. Den 1 april övertar QQM förvaltningen av Nowo Global Fund. Att QQM nu tar över som förvaltare kommer på sikt att ge våra användare en mer diversifierad portfölj och innebära lägre kostnader för oss som bolag, säger Rutger Selin, vd Nowo.

Bolaget noterar en stark ökning av antalet aktiva kunder i plattformen. Över 30 procent av bolagets 70 000 kunder initierade minst en spartransaktion under första kvartalet 2022, jämfört med 16,1 procent under samma period 2021. Detta är ett resultat av bolagets nya app som lanserades under första kvartalet 2022 med ny förbättrad användarupplevelse och fler sparfunktioner.

– Vi noterar också ett ökat intresse för aktien den senaste veckan. Nu siktar vi på att bibehålla vår starka trend framåt och utveckla bolagets affär ytterligare.

Under andra kvartalet kommer bolaget att fokusera på produktutveckling inom kundupplevelsen samt ett nytt CRM-system som ska öka aktivitetsgraden hos kunderna kunderna ytterligare. Nowo kommer i fortsättningen att rapportera nyckeltalen kvartalsvis.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Det svenska fintech-bolaget Nowo rapporterar en markant ökning av initierade spartransaktioner i plattformen under första kvartalet 2022.
Twittra det här

Citat

Under inledningen av 2022 har bolaget utvecklats i takt med ledningens förväntningar. I veckan lanserade vi ett nytt partnerskap med Familjens Jurist och i februari tillträdde vi majoriteten av aktierna i QQM Fund Management AB som också godkänts som fondbolag av Finansinspektionen. Den 1 april övertar QQM förvaltningen av Nowo Global Fund. Att QQM nu tar över som förvaltare kommer på sikt att ge våra användare en mer diversifierad portfölj och innebära lägre kostnader för oss som bolag.
Rutger Selin, VD, Nowo.
Vi noterar också ett ökat intresse för aktien den senaste veckan. Nu siktar vi på att bibehålla vår starka trend framåt och utveckla bolagets affär ytterligare.
Rutger Selin, VD, Nowo