Nowonomics AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Report this content

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 8 juni 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med NOWOs riktade emission under fjärde kvartalet 2021. Under perioden 23 maj 2023 – 7 juni 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 388 957 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 83,95 procent. NOWO tillförs därmed cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,18 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

NOWO tillförs cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,18 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i NOWO uppgå till 11 742 889 och aktiekapitalet uppgå till 2 031 045,632147 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD Nowo 072 250 54 62, amelie@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.


Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Nowonomics AB (publ) (”NOWO” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 8 juni 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med NOWOs riktade emission under fjärde kvartalet 2021. Under perioden 23 maj 2023 – 7 juni 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 388 957 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 83,95 procent. NOWO tillförs därmed cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,18 MSEK.
Twittra det här