Om oss

Nyckeltalsinstitutets vision är att hjälpa organisationer och ge dem rätt verktyg för att förstå sina medarbetares villkor. I Nyckeltalsportalen® erbjuder Nyckeltalsinstitutet kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Nyckeltalsinstitutet har 24 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR-nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet finns på www.nyckeltal.se

Prenumerera