Dela

Kontakt

 • Tina Ekström

  CEO och presskontakt Nyckeltalsinstitutet


  0704-538081
 • Länkar

  Citat

  Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam
  Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.
  Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. De arbetsgivare som toppar listan med sina fantastiska arbetsvillkor 2019 har ett långsiktigt strategiskt HR-arbete bakom sig. Det är ingen slump att de fått dessa goda resultat. Det hoppas vi ger dem extra stöd och stabilitet under den tidsperiod vi alla nu befinner oss i. Att kontinuerligt mäta och ha förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva sin organisation framåt tillsammans med sina medarbetare
  säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet
  Trots en sned könsbalans lyckas el/energi skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighet och bygg. Könsfördelningen får aldrig bli en ursäkt för att inte ha jämställda villkor
  Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna
  Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång. Genom att mäta organisationens arbetsvillkor är det möjligt att förstå hur jämställd organisationen är som arbetsgivare och hur man står sig mot branschen
  Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet
  Den här kartläggningen baseras på faktiska arbetsvillkor och objektiv statistik, och visar vikten av att mäta och utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De arbetsgivare som toppar listorna har överlag väldigt bra arbetsvillkor, där HR nyckeltalen är viktiga att följa i arbetet att nå verksamhetsmålen. Att stå ut i konkurrensen är helt avgörande för att överleva i framtiden och då måste man bilda sig en förståelse för de egna medarbetarnas arbetsvillkor
  Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet
  Årets vinnare är föregångsexempel för de arbetsgivare som vill förbättra sina arbetsvillkor och bli mer attraktiva. I framtiden kommer faktorer som jämställdhet och hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut
  säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.
  Energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i! En av de allra bästa utifrån de nyckeltal som Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 mäter.
  Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet AB.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera