Energibranschen - den bästa branschen i Attraktiv Arbetsgivarindex 2018!

Nyckeltalsinstitutet har på uppdrag av Energiföretagen Sverige kartlagt branschen utifrån rådande arbetsvillkor och jämfört resultaten med övriga deltagande branscher. Attraktiv Arbetsgivarindex® speglar arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och visar hur attraktiv arbetsgivaren är jämfört med andra organisationer och företag. I databasen ingår ca 5000 medarbetare från energiföretag. I den totala databasen ingår sammanlagt närmare 650 000 medarbetare, motsvarande ca 13 procent av alla som arbetar i Sverige.

Ett par av de viktigaste slutsatserna:
Energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i! En av de allra bästa utifrån de nyckeltal som Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 mäter, enligt Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet AB.

  • Långtidssjukfrånvaron är låg med en branschmedian på 1,8%! Detta att jämföra med medianen för samtliga medverkande företag och olika branschers median på 3,2%. En delförklaring kan vara att det är en stor andel män som jobbar i branschen.
     
  • Få antal anställda per chef! Branschens median är 8 medarbetare/chef. Medianen i totala databasen för övriga branscher ligger på 12 medarbetare/chef. Det låga medianvärdet på antal medarbetare/chef är en stor fördel för branschen. Andra branscher har en utmaning i sina stora arbetsgrupper. Det finns tydliga samvariationer mellan stora arbetsgrupper (beräknat som antal anställda per chef), sjukfrånvaro, både kort- och lång-, lägre lönenivåer, fler deltidstjänster och högre andel arbetsskador. Hur många ska jag dela min chef med? Kanske den viktigaste frågan att ställa på en anställningsintervju.
     
  • Låg korttidssjukfrånvaro i branschen på 1,5% vilket i snitt är ca 3 dagar per medarbetare, klart lägre än övriga verksamheters nivåer med median på 2,3%.

Andra styrkor hos branschen som arbetsgivare:

  • Hög andel tillsvidareanställningar med en median på 96% jämfört 91% för samtliga.
  • I princip lika karriärmöjligheter för män och kvinnor internt.
  • Lägre andel avgångar jämfört andra branscher.

För intervju och förklaring av branschrapporten, kontakta gärna:
Anders Johrén,
expert och analytiker, Nyckeltalsinstitutet. 070 – 626 28 26, anders@nyckeltal.se
Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet, 070 – 453 80 81, tina@nyckeltal.se  

Eva Rydegran, pressansvarig Energiföretagen Sverige, 073 404 45 11, eva.rydegran@energiforetagen.se Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Läs mer här

Nyckeltalsinstitutets affärsidé är att erbjuda nyckeltal för kartläggning  och analys av företagets viktigaste resurs – personalen – för att bidra  till styrning mot framgång.

Nyckeltalsinstitutet ägs av Civilekonomerna,  Labora Konsultforum och Wise AB.
Bolaget bildades 1996 och gör systematiska  mätningar avseende personalekonomiska  nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets  verksamhet har definitioner för HR nyckeltal  skapats, som idag används av många företag  och organisationer i Sverige.
Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet och abonnemang finns på www.nyckeltal.se Det går också bra att ringa på tfn 08-402 00 29. Mejladress är info@nyckeltal.se

 

Taggar:

Om oss

Nyckeltalsinstitutets vision är att hjälpa organisationer och ge dem rätt verktyg för att förstå sina medarbetares villkor. I Nyckeltalsportalen® erbjuder Nyckeltalsinsitutet kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Nyckeltalsinstitutet bilades 1996 och ägs idag av Civilekonomerna, Labora Konsultforum och Wise AB. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet finns på www.nyckeltal.se

Prenumerera

Citat

Energibranschen är en attraktiv bransch att arbeta i! En av de allra bästa utifrån de nyckeltal som Attraktiv Arbetsgivarindex 2018 mäter.
Anders Johrén, nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet AB.