Om oss

Nyfosa är ett transaktionsintensivt, opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter i hela Sverige. Vår affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden, kombinerat med en strategi som innebär att vi ska vara följsamma med marknadens förändringar. Vi begränsas varken av fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid. Tack vare en flexibel investeringsstrategi, en marknadsnära organisation, transaktionsvana medarbetare och lång erfarenhet av riskbedömning kan Nyfosa göra investeringar som ligger utanför andra aktörers huvudfokus. Vi vill ta vara på affärsmöjligheter som kan leda till en portfölj med högavkastande fastigheter, huvudsakligen kommersiella sådana.