Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Luleå till ett värde om 420 MSEK

Report this content

Nyfosa har förvärvat en fastighetsportfölj belägen i Luleå samt en fastighet i Boden. Förvärvet uppgår till ett totalt värde om 420 MSEK.

De tjugo fastigheterna belägna i Luleå och Boden har en total yta om cirka 42 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 37,2 MSEK. Fastigheterna inhyser en mix av hyresgäster med bland annat lätt industri och lager samt skattefinansierade intäkter från Polismyndigheten.

Fastigheterna är fullt uthyrda med en total genomsnittlig återstående avtalstid som uppgår till 2,9 år. Nyfosa har sedan tidigare stark närvaro på orterna samt en välfungerande förvaltningsorganisation i Norrland. Tillträde sker den 15 november 2021.

”Fastigheterna är belägna i etablerade industriområden i Luleå. Det finns stor efterfrågan på denna typ av lokaler vilket avspeglas i uthyrningsgraden. Vi har förvärvat från en lokal aktör som samlat på sig fastigheterna under en lång tid. Säljarna har haft bra känsla för vad som är attraktivt i Luleå så det var inte ett svårt investeringsbeslut”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Josephine Björkman, Transaktionschef, josephine.bjorkman@nyfosa.se, mobil 070-226 29 62

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 34,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar