Nyfosa förvärvar två fastigheter till ett värde om cirka 470 MSEK

Report this content

Nyfosa har tecknat avtal med Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt om förvärv av två handelsfastigheter till ett värde om cirka 470 MSEK i Västerås och Borås.

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 40 400 kvadratmeter med årliga hyresintäkter om 42,6 MSEK. Fastigheterna är belägna i Västerås och Borås. Bland hyresgästerna i Västerås återfinns bland annat Ahlsell Sverige AB, Plantagen Sverige AB och XL-Bygg Västerås AB, och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 5,4 år. Bland hyresgästerna i Borås återfinns bland annat Citygross Sverige AB, Jula AB och Swedol AB och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 86 respektive 100 procent. Ekonomiskt tillträde är 1 juni 2019. Förvärvet finansieras genom egen kassa och utnyttjande av befintlig kreditfacilitet.

”Denna affär passar oss väl. Fastigheterna bidrar med god intjäning och är belägna i områden som vi tror mycket på. Därutöver finns uthyrningspotential i Västerås”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019, kl. 11:00 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar