Nyfosa genomför bytesaffär – förvärvar för 657 MSEK och avyttrar för 477 MSEK

Report this content

Nyfosa genomför bytesaffär med Genova – tecknar avtal om förvärv av fem fastigheter i Uppsala, Norrtälje och Nacka samt avyttring av två projektfastigheter i Lund och Haninge.

Den förvärvade portföljen utgörs av fem fastigheter om totalt 39 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 50 MSEK och en genomsnittlig återstående avtalstid på 6,6 år. Fastigheterna är belägna i Uppsala, Norrtälje, och Nacka och består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent.

 I samband med förvärvet avyttrar Nyfosa två fastigheter i Lund och Haninge, där planändring har påbörjats för bostäder, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 27 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om 40 MSEK. Uthyrningsgraden för de båda fastigheterna uppgår till 80 procent med en genomsnittlig återstående avtalstid på 3,2 år. 

Fastigheterna beräknas tillträdas den 14 maj 2021 med undantag för fastigheten i Uppsala som tillträds vid färdigställande den 1 november 2021.

”Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 29,4 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar: