• news.cision.com/
  • Nyfosa AB/
  • Nyfosa hyr ut till Shenzhen Senior Technology Material för produktionsanläggning i Eskilstuna – unik etablering för Sveriges batteriindustri

Nyfosa hyr ut till Shenzhen Senior Technology Material för produktionsanläggning i Eskilstuna – unik etablering för Sveriges batteriindustri

Report this content

Nyfosa har tecknat ett 12-årigt hyresavtal med Shenzhen Senior Technology Material som storsatsar i Sverige med produktionsanläggning inom batteriindustrin. Bolaget hyr initialt 13 900 kvm i en av Nyfosas industrifastigheter i Eskilstuna med avsikt att utöka produktionsytan till totalt cirka 70 000 kvm. Den moderna industrianläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier.

Shenzhen Senior Technology Material (”Senior”) – en av världens största leverantörer av separatorfilm för litiumbatterier – tecknar ett 12-årigt hyresavtal för fastigheten Grönsta 2:52 i industriområdet Svista i Eskilstuna för etablering av en produktionsanläggning och europeiskt huvudkontor. Planen är att utveckla ytterligare produktionsyta på befintlig fastighet samt intilliggande kommunal mark som Nyfosa kommer att förvärva enligt överenskommelse med Eskilstuna kommun. Totalt beräknas anläggningen, när den är färdigställd 2025, uppgå till cirka 70 000 kvm och skapa förutsättningar för mellan 500–600 nya arbetstillfällen. Hyresavtalet gäller från den 1 mars 2021. 

Nyfosa har aktivt deltagit i samtalen med Senior och Eskilstuna kommun om etableringen i Sverige, företagets första investering i en europeisk produktionslinje. Etableringen i Eskilstuna planeras ske i tre etapper. I en första fas hyr Senior Nyfosas befintliga fastighet i Svista industriområde, varefter produktionsanläggningen byggs ut i två ytterligare faser fram till och med 2025. Seniors produktionsanläggning kommer att förse bland annat Northvolt med separatorfilm till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Med hållbara tågtransporter via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror och färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna.

”Vi är mycket glada över att få utveckla Seniors moderna produktionsanläggning i Eskilstuna. Det är positivt att denna framtidssatsning i den expansiva batteriindustrin sker i Sverige och att Nyfosa kan bidra till detta i ett långsiktigt samarbete”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i hela Sverige och i olika kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 december 2020 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 29,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar: