Nyfosa ingår avsiktsförklaring om avyttring av logistikportfölj för cirka 2,1 MDSEK

Nyfosa har idag ingått en avsiktsförklaring med fonder rådgivna av Blackstone om avyttring av en logistik­portfölj till ett värde om cirka 2,1 MDSEK. Genom avyttringen skapas utrymme för nya förvärv med kassaflödet i fokus.

Avsikten är att ingå bindande avtal om avyttring under september 2020. Nyfosa avser att återkomma med ytterligare information senast när villkoren för avyttringen är överenskomna.

"Nyfosa ska fortsätta växa, bygga kassaflöden och vara aktiva på transaktionsmarknaden. Genom denna avyttring i logistiksegmentet stärker vi balansräkningen för nya förvärv med inriktning på tillväxt i kassaflöde. Under det senaste året har vi haft ett högt transaktionstempo då vi förvärvat fastigheter för cirka 13,5 MDSEK och sålt för cirka 1 MDSEK.”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020, kl. 8.45.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar