Nyfosa tillträder fastighets­portfölj för 4,9 MDSEK

Som tidigare meddelats tecknade Nyfosa den 10 juni 2020 avtal om förvärv från SBB i Norden AB av en fastighetsportfölj med främst skattefinansierade hyresgäster till ett värde om 4,9 MDSEK. Konkurrensverket har givit sitt godkännande av transaktionen och förvärvet har därmed slutförts med tillträde idag. Affären tillför stabila kassaflöden och innebär ännu ett stort tillväxtkliv för Nyfosa – fastighetsbeståndet har i år vuxit med cirka 50 procent.

Fastigheterna har ett totalt årligt hyresvärde om cirka 402 MSEK, varav 79 procent kommer från skattefinansierade verksamheter med stat, landsting, kommuner och andra samhällsoperatörer som hyresgäster, bland annat Transportstyrelsen, Boverket och Polismyndigheten. Bland de kommersiella hyresgästerna återfinns Lantmännen, Vattenfall och Dagab. Fastigheterna är belägna i bland annat Västerås, Kristianstad, Luleå, Örebro, Karlskrona, Stockholm och Uppsala. Uthyrningsgraden är 97 procent och genomsnittlig återstående avtalslängd är 2,3 år. De 38 förvärvade fastigheterna omfattar en yta om 303 000 kvadratmeter med främst kontorslokaler.

”Med förvärvet skapar vi precis det vi vill ha – tillväxt med med stabila och säkra kassaflöden. Nyfosa tillförs starka hyresgäster, till största delen skattefinansierade verksamheter, på tillväxtorter där vi redan har närvaro. Att vi sedan årsskiftet har ökat fastighetsbeståndet med 50 procent är ett styrkebesked”, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar