LÄNSSTYRELSEN HAR UTSETT SÄRSKILD GRANSKNINGSMAN I OBDUCAT

Baserat på en enskild aktieägares begäran har länsstyrelsen nu fattat beslut om förordnande av särskild granskare av Obducat i enlighet med aktiebolagslagen.

Advokat Joakim Edoff, Settervalls Advokatbyrå i Göteborg, har av länsstyrelsen utsett att genomföra granskningsuppdraget.

-Jag uppskattar att Länsstyrelsen hörsammat vår begäran om en snabb handläggning av ärendet, så att granskningsprocessen nu kan inledas och att vi så snart som möjligt kan börja fokusera framåt snarare än tvärtom, säger Obducats styrelseordförande Peter Jonsson i en kommentar. -Jag har under helgen haft ett samtal med Joakim Edoff. Granskningsprocessen påbörjas omgående, men han kan idag inte göra någon bedömning av hur lång tid den kan förväntas ta eftersom arbetet endast initierats, avslutar Peter Jonsson.

Styrelsen i Obducat AB (publ)

Peter Jonsson

Ordförande

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, styrelseordförande, 0705 – 29 25 00.

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar