Kommuniké från extra bolagsstämma i OmniCar Holding AB den 23 juli 2019

OmniCar Holding AB höll under torsdagen den 23 juli 2019 extra bolagsstämma, varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.omnicar.com.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsens ordförande Jens Aaløse och styrelseledamot Jesper Aagaard avgick från styrelsen. Vidare beslutade stämman att välja Mikkel Andreas Lippmann till styrelseordförande och att välja Thomas Bendik-Poulsen till ny styrelseledamot.

____________

För frågor vänligen kontakta:

Claus T. Hansen, CEO Omnicar Holding
E-mail: cth@omnicar.dk

Prenumerera

Dokument & länkar