Om oss

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag fokuserat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform av peptidlänkande läkemedel för att utveckla produkter som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet som kommer från PDC-plattformen är PEPAXTO®(melfalan flufenamid), som nyligen lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram där de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE ingår. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Den första av dessa förväntas gå in i klinisk utvecklingsfas under 2021.Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret är baserat i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten återfinns i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.