OncoZenge beviljas nytt europeiskt patent för BupiZenge[®]

Report this content

OncoZenge AB (publ), Moberg Pharmas dotterbolag, meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har utfärdat patent 3 284 459 för BupiZenge®, som för närvarande är under utveckling för behandling av smärta vid oral mukosit. Patentets giltighetstid beräknas till 2032.

Det nya patentet ger ett allmänt skydd för sugtabletter som innehåller bupivakain för behandling av smärta i munnen. Det bygger på det tidigare beviljade europeiska patentet 2 701 681, som specifikt skyddar användningen av sugtabletter vid oral mukosit hos cancerpatienter. BupiZenge® har sedan tidigare erhållit beviljade patent med motsvarande omfattning i USA och Kanada.

"Patentet utökar väsentligt det immateriella skyddet för BupiZenge® i Europa", kommenterar Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge. ”Det skyddar användningen av BupiZenge® vid alla relevanta indikationer för behandling av smärta i munhåla och svalg."

Om oral mukosit och BupiZenge®
Globalt lider ca 5 miljoner människor av oral mukosit (“OM”) efter cancerbehandling. OM är en inflammation i slemhinnor i mun och svalg vilket resulterar i smärtsamma sår och blåsor. OM anses vara den allvarligaste biverkan av strålbehandling och kemoterapi och är vanligt förekommande. Efter strålbehandling i huvud-halsregionen utvecklar 90% av patienterna OM och av patienterna som behandlas med kemoterapi är det ca 30% som drabbas. OM orsakar svår smärta, svälj och talsvårigheter och kan leda till avbrott i cancerbehandling och ökade sjukvårdskostnader.

Teknologin bakom BupiZenge® omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - med bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endast är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer. I en tidigare fas 2-studie på cancerpatienter har BupiZenge® visat en statistiskt signifikant smärtlindring i munhålan och svalget, smärtnivån i munnen reducerades med 50% jämfört med dagens behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirkko Tamsen, VD OncoZenge, telefon: 0760 09 84 99, e-mail: pirkko.tamsen@oncozenge.se

Anna Ljung, VD Moberg Pharma, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2021 klockan 08.00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även projektet BUPI för smärtlindring vid oral mukosit som planeras att knoppas av i det separata bolaget OncoZenge. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).

Om OncoZenge, www.oncozenge.se
OncoZenge AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag grundat 2020 som avses avknoppas från Moberg Pharma AB. Bolaget samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge®, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Patentet utökar väsentligt det immateriella skyddet för BupiZenge® i Europa
Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge
Det skyddar användningen av BupiZenge® vid alla relevanta indikationer för behandling av smärta i munhåla och svalg.
Pirkko Tamsen, VD för OncoZenge