Redeye - Oniva Online Group: Utmaningens tid

Oniva rapporterade ett Q4 som var sämre än förväntat: 43.6 miljoner kronor (förväntat 50) vilket berodde till stora delar på en nedläggning av den brittiska verksamheten. EBIT blev dock något bättre än förväntat: 1 miljoner kronor (förväntat -2) före goodwillnedskrivningar.

Bolaget är fortsatt i en svår övergångsperiod mot lönsamhet där fokus kommer vara att få ordning på verksamheterna. VD har sedan tidigare avgått mitt under denna process. Vi beräknar att det kommer att dröja drygt ett år eller mer innan det operationella åtgärdsprogrammet är fullbordat och sannolikt behövs fler åtgärder. Vi räknar som tidigare med en ytterligare nyemission för att stärka bolagets investeringskapacitet under 2016.

Vårt motiverade värde i basscenariot förblir oförändrat och bolaget måste börja leverera bättre resultat under 2016 för att motivera denna nivå. Vårt pessimistiska scenario (bear case) uppgår till 5 kronor och vårt positiva scenario (bull case) uppgår till 16 kronor per aktie. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/BtOZlx

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.