• news.cision.com/
  • OP Ryhmä/
  • April–oktober är högsäsong för cykelstölder – sommarsäsongen märks i antalet ersättningsansökningar till OP:s skadeförsäkring

April–oktober är högsäsong för cykelstölder – sommarsäsongen märks i antalet ersättningsansökningar till OP:s skadeförsäkring

Report this content

Av de brottsrelaterade skadeersättningsansökningar som lämnas till OP:s skadeförsäkring hänför sig rentav 40 procent till cyklar. Det är fler gånger mer sannolikt att en cykel blir stulen på gatan eller från ett förvaringsutrymme än att den blir utsatt för skadegörelse. I de flesta fall stjäls olåsta cyklar på offentliga platser.

Den varma våren innebär början på cykelsäsongen, men leder tyvärr också till stölder och skadegörelse. Cyklar stjäls visserligen året runt, men sommarmånaderna är den intensivaste tiden för den här typen av brott.

– Antalet brott som gäller cyklar ser ut att femdubblas jämfört med vintermånaderna. Under april-oktober får vi in cirka 500 ersättningsansökningar i månaden om cyklar, säger Hanna Martikainen, ansvarig chef för personkunder inom OP:s skadeförsäkring.

Cyklar stjäls betydligt mer sällan i samband med inbrott än till exempel från gårdar eller offentliga platser. I fjol tog OP emot sammanlagt endast 60 anmälningar om cykelstölder i samband med inbrott. Antalet ersättningsansökningar gällande stöld av och skadegörelse på cyklar uppgick däremot år 2018 i sin helhet till över 4 200.

– En cykel är bäst skyddad i ett låst förråd eller inomhus, och också då låst med det egna låset. Det är ytterst sällsynt med ersättningsansökningar i sådana situationer, säger Hartikainen.

Geografiskt sett finns det en inkonsekvens i spridningen av cykelbrott. I fjol gjordes flest skadeansökningar gällande cykelstölder i Helsingfors, men vid en jämförelse i relation till folkmängden tar Uleåborg första platsen. I Helsingfors, där invånarantalet var cirka 650 000, gjordes 845 skadeansökningar till OP. Uleåborg hade i fjol mer än 203 000 invånare, men OP fick uppgift om 415 cykelstölder.

Försäkringsbolagen kräver inte att man använder lås av en viss typ, men däremot att man låser cykeln. Det bästa sättet att skydda den egna cykeln mot stöld är att använda två lås: ett fast lås på cykelramen och ett U-lås, med vilket hjulet fästs i till exempel en cykelställning. Det kan också vara bra att fotografera den egna cykeln och anteckna ramnumret.

Ytterligare information och intervjubegäran:

OP:s kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av 153 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,9 miljoner ägarkunder. www.op.fi

Taggar:

Prenumerera