OptiGroup förvärvar resterande del i det svenska bolaget Norrpartner AB

Report this content

OptiGroup har genom sitt dotterbolag PacsOn AB förvärvat resterande 70% av bolaget Norrpartner AB som därmed blir ett helägt bolag till OptiGroup. Förvärvet av de resterande aktierna innebär att affärsområdet Packaging ytterligare befäster sin position i Sverige.

Norrpartner, som redan idag är en integrerad del i PacsOns verksamhet, tillhandahåller ett brett sortiment av förbrukningsvaror och skräddarsydda förpackningslösningar till kunder främst i norra Sverige. Målet är att fortsätta utveckla Norrpartner som helägd verksamhet och stärka kunderbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Dahl, vd för PacsOn, Tel. +46 735 933200
Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, Tel. +46 706 404684

Om OptiGroup
OptiGroup är en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder kundanpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.

Taggar:

Prenumerera