OptiGroup förvärvar Vangby A/S i Danmark

Report this content

OptiGroup har förvärvat 100% av aktierna i Vangby A/S i Danmark. Förvärvet markerar en första inbrytning på den danska packmarknaden och kommer att väsentligt förbättra OptiGroups nordiska marknadsposition för förpackningar, maskiner och service. Förvärvet kommer ytterligare stärka OptiGroups förmåga att erbjuda kunder innovativa förpackningslösningar och transaktionen är i linje med tidigare förvärv i Sverige, Finland och Nederländerna inom affärssegmentet. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Vangby, med en omsättning på 83 miljoner danska kronor 2020 och verksamhet i Danmark och Sverige, är en förpackningsspecialist som erbjuder ett komplett maskinsortiment för förpackning och emballering. Företaget blir en del av OptiGroups affärsområde Packaging och kommer att fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke.

”Efter det senaste förvärvet av Koemans Verpakkingen i Nederländerna, är vi glada att kunna fortsätta vår expansion inom affärsområdet Packaging med ett andra förvärv på kort tid. Genom att addera Vangby, med verksamhet i Danmark och Sverige, kommer vi att ytterligare förstärka vår nordiska marknadsposition för well och emballage, särskilt inom området förpackningsmaskiner och service,” Sören Gaardboe, CEO och koncernchef för OptiGroup.

”Jag startade verksamheten för 27 år sedan på en vind i Holme Olstrup. Sedan dess har företaget vuxit till att bli en stor aktör på den danska och svenska marknaden för förpackningsmaskiner och packprodukter. Att ansluta oss till OptiGroup är rätt val för oss. Företagskulturen passar oss bra och ger oss möjlighet att växa och utvecklas vidare. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta resan som en del av OptiGroup. Tillsammans kommer vi att forma ett ännu starkare erbjudande till kunderna”, Jakob Vangby, Vangby A/S.

För ytterligare information, kontakta:
Sören Gaardboe, CEO, OptiGroup, Tel. +45 24 286700
Jesper Hall, SVP Packaging, OptiGroup, Tel. +46 722 292071

Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, Tel. +46 706 404684

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på 949 miljoner EUR under 2020 och 1 540 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern som erbjuder anpassade försörjningslösningar till B2B-kunder. Bolagen inom OptiGroup specialiserar sig på att förse aktörer främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industrier och den grafiska sektorn med produkter och tjänster som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet.

Taggar:

Prenumerera