• news.cision.com/
  • Ordfront förlag/
  • Så går vi vidare efter Metoo: Sexualupplysaren Nathalie Simonsson släpper läromedel om sex och integritet för tonåringar

Så går vi vidare efter Metoo: Sexualupplysaren Nathalie Simonsson släpper läromedel om sex och integritet för tonåringar

Report this content

I gårdagens DN debatt lämnade initiativtagare till de svenska metoo-uppropen sju åtgärdsförslag till våra politiker. Ett bärande förslag är en ökad satsning sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning. I höst släpper Ordfront förlag Nathalie Simonssons bok Viktigast av allt – sex- och samlevnadsundervisning för tonåringar.

Nathalie Simonsson har tidigare skrivit den uppmärksammade Världens viktigaste bok, en sexualupplysningsbok för mellanstadiet. Hon utbildar i likabehandlingsfrågor och har skrivit stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisning åt Skolverket. I september kommer läroboken för tonåringar: Viktigast av allt – om kroppen, känslor och sex.

”Metoo-uppropen i skolorna visar vikten av att vi omedelbart börjar prata mer om sexuella trakasserier, övergrepp, rätten till den egna kroppen – och hur man visar respekt för varandra. Skolinspektionens färska granskning visar vikten av att den här undervisningen fördjupas och förbättras. Viktigast av allt är en lärobok som tar upp allt det som skolans sex- och samlevnadsundervisning ska omfatta: integritet, respekt, jämställdhet, kroppen och puberteten, kön, relationer, lust, psykisk ohälsa, porr, kärlek, vänskap och sexualitet.” säger Nathalie Simonsson.

Intervju med Nathalie Simonsson

Du har varit ute och pratat om Metoo med ungdomar och på arbetsplatser sedan i höstas, hur går vi bäst vidare nu?

”Sexuella övergrepp handlar om bristande jämställdhet, hur man ser på män och kvinnor, makt och dåliga grupptryck. Allt det kan vi prata med tonåringar om i skolan. 

Alla har stor makt att påverka. Att ta ställning, i handling, är kanske det viktigaste vi kan göra. När föräldrar, tränare, kollegor, chefer och vänner markerar mot respektlöst beteende, blir det mycket, mycket svårare för en person att fortsätta bete sig så. 

Så gott som alla, inklusive män, tycker att trakasserier och övergrepp är fel. Ofta är det normaliseringen, alltså att övergrepp är vanliga och inte ses som tillräckligt allvarliga,

som gör att det kan fortgå.”

Varför behövs en sexualupplysningsbok för tonåringar, finns det inte tillräckligt många?

”Det finns ingen bok som tar ett brett grepp på de här frågorna, och som vänder sig till alla. Tjejer och killar har rätt att få likvärdig kunskap om kroppen, känslor och sexualitet. Hbtq-personer har rätt att känna sig omfattade när vi pratar om identitet, kärlek och relationer. Det finns stora kunskapsluckor idag. Fortfarande tror många att det finns en mödomshinna och att tjejers och killars sexualitet är olika stark. Det behövs mycket mer kunskap om att vara transperson, psykisk ohälsa, hedersrelaterade frågor, stress i skolan och inte minst om sexuell integritet.  

Boken kan användas i skolundervisningen – men kan också läsas på egen hand. Många föräldrar tycker att det är svårt att prata med sina barn om de här frågorna.”

Varför tror du att Världens viktigaste bok har blivit så populär i skolan?

”De här frågorna handlar om att vara människa och hur vi är med varandra. Det angår alla, i alla åldrar. Samtidigt är tystnaden stor, och många känner pinsamhet, skam eller oro kring frågor som rör kroppen och sexualiteten. Så kan det inte vara. Om vi pratar om det här, enkelt och avdramatiserat, skapar vi trygghet.”

Nathalie Simonsson är sexualupplysare, författare och föreläsare. Hon har träffat tusentals barn och ungdomar i samtal om puberteten, snippan och snoppen, kärlek, porr, utseendeideal, sex, pinsamheter och känslan av att inte vara normal. Hon har skapat läromedel och metodmaterial, och anlitas i frågor som rör likabehandling och värdegrund.

Världens viktigaste bok gavs ut av Ordfront tillsammans med RFSU och har sålt i 35 000 ex. I september kommer boken för tonåringar: Viktigast av allt – om kroppen, känslor och sex, även den med illustrationer av Yosh Tam.   

En färsk undersökning från Skolinspektionen visar att lärare har ett stort behov av stöd och kompentensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsfrågor.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Nathalie Simonsson nås hon på 070 476 36 40 eller nathalie.simonsson@gmail.com. Vill du beställa läsex av Världens viktigaste bok eller få recensionsex av Viktigast av allt i september kontakta Jenny Bjarnar på 070 853 99 03 eller  jenny@ordfrontforlag.se.

Vill du publicera illustrationen i pressmeddelandet uppge: Illustratör Yosh Tam

Taggar:

Prenumerera

Media

Media