Fyra trafiktrender på Øresundsbron under 2022

Report this content

Här blickar Øresundsbron tillbaka på fyra trafiktrender under året som gick. Om en start långt under nivån före pandemin, om stark återhämtning och flera trafikrekord under sommaren och om en godstrafik som fortsätter visa en stark tillväxt. 

Ner och upp – med ”all time high” 

Årets start präglades av skärpta coronarestriktioner och en trafik som var närmare 40 procent lägre än samma period 2019. Men restriktionerna slopades i mitten av februari och brotrafiken började gradvis att öka. Sommaren bjöd på en stark fritidstrafik med de högsta dygns- och veckonoteringarna sedan bron öppnade år 2000. Vid årets slut är cirka nio av tio passager tillbaka från 2019, vilket innebär en återhämtning från -40 till -10 procent under 2022. Återhämtningen stagnerade under det fjärde kvartalet i takt med att konjunkturläget börjat påverka resandet i allmänhet och svensk fritidstrafik i synnerhet. 

Nya resmönster för pendlare och företag  

Många arbetsgivare ger anställda möjlighet att kombinera arbetsplatsen med hemmakontoret och begränsar såväl fysiska möten som affärsresor, vilket ändrar resandefrekvensen för vissa pendlare och affärsresenärer. Sedan de sista coronarestriktionerna togs bort i februari har dock pendlingstrafiken ökat till en mer stabil nivå på omkring 10-15 procent under volymen 2019. 

Mycket stark godstrafik 

Godstransporterna fortsatte att rulla över bron på en betydligt högre nivå än före pandemin. Med rekord efter rekord även under 2022 – precis som under 2021 och 2020. Godstrafiken har ökat med omkring 15 procent under året jämfört med 2019.  

Många nya kunder – danskarna tillbaka 

Øresundsbron hade cirka 50 000 fler avtalskunder med BroPass i slutet av årets jämfört med i januari. Den starka kundtillgången är ett kvitto på ett ökat intresse för grannlandets möjligheter och att Øresundsbron snart har återhämtat sig helt efter pandemins tuffa reserestriktioner. Dansk fritidstrafik är tillbaka på nivåerna från 2019, medan den svenska fritidstrafiken ligger efter. En svagare svensk krona, i kombination med försvagad köpkraft, tros vara förklaringar till detta. Valutaskillnaden ger samtidigt möjligheter för företag och människor på båda sidorna av bron. Det ger drivkraft att ta arbete på den danska sidan, och att konsumera och övernatta på den svenska. 

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla press@oresundsbron.com. Øresundsbrons vd Linus Eriksson finns tillgänglig för intervjuer om trafikutvecklingen. 

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedInØresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media