• news.cision.com/
  • Orexo/
  • Orexo ingår exklusivt licens- och leveransavtal med Accord Healthcare för ZUBSOLV® i Europa

Orexo ingår exklusivt licens- och leveransavtal med Accord Healthcare för ZUBSOLV® i Europa

Report this content
  • Avtalet omfattar 29 länder i Europa
  • Orexo kommer att erhålla tvåsiffrigt royalty på framtida nettoomsättning
  • Första lanseringarna väntas under andra halvåret 2021

Uppsala 7 december, 2020 – Orexo AB (publ), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) har ingått ett exklusivt licensavtal med Accord Healthcare för kommersialisering av ZUBSOLV® ((buprenorfin (som hydroklorid) och naloxon (som hydrokloriddihydrat)) sublingual tablett.

ZUBSOLV® är godkänt i Europa och indicerat för vuxna och ungdomar över 15 års ålder för substitutionsbehandling vid opioidberoende. Läkemedlet ska användas inom ett ramverk av medicinsk, social och psykologisk behandling, för dem som samtyckt till att bli behandlade för sitt missbruk[1]. ZUBSOLV® erbjuder ett nytt behandlingsalternativ för patienter när det lanseras i
29 europeiska länder.

Avtalet förenar Orexos erfarenheter från marknaden för opioidberoende med Accord Healthcares kommersiella räckvidd, och med det gemensamma målet att säkerställa att människor får utökad tillgång till behandlingsalternativ.

Det finns uppskattningsvis 1,3 miljoner högriskanvändare av opioider i Europa[2], men behandlingsfrekvensen är låg, och endast 50 procent av personer med opioidberoende får någon form av substitutionsbehandling och detta kan variera stort mellan olika länder[3].

Enligt villkoren i avtalet kommer Orexo att ansvara för leverans av produkten och Accord för kommersialisering av ZUBSOLV®. Orexo kommer erhålla tvåsiffrigt royalty på framtida nettoomsättning.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB kommenterar: ”Jag ser fram emot detta nya partnerskap med Accord och att göra ZUBSOLV® tillgängligt för patienter i Europa som lider av opioidberoende. Vi har valt Accord för deras starka engagemang inom beroendeområdet och för deras framgångar på marknader för både generika och patenterade läkemedel, vilket ger dem en idealisk position för att göra ZUBSOLV® framgångsrikt i den hårda konkurrensen i Europa”.

Paul Tredwell, VP Speciality Brands, Accord Healthcare, Europe, Middle East, and North Africa (EMENA) kommenterar: “ZUBSOLV® är ett av flertal läkemedel som vi adderar till vår växande verksamhet inom CNS-området[4]. Licensavtalet manifesterar vårt engagemang för att behandla patienter med beroendeproblem genom att öka tillgången till ett urval av läkemedel som kan bidra till att göra verklig skillnad i patienters liv”.

För ytterligare information, kontakta:
Orexo AB (publ)

Nikolaj Sørensen, VD och  koncernchef Lena Wange, IR & Communications Director
Tel: 018 780 88 00 Tel: 018 780 88 00
E-mail: ir@orexo.com E-mail: ir@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet ZUBSOLV®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Om Accord Healthcare
Med huvudkontor i Storbritannien är Accord Healthcare Europe ett av de snabbast växande läkemedelsföretagen i Europa. Accord har en av de största verksamheterna på marknaden av alla europeiska generika- och biosimilarbolag och säljer generikaprodukter i över 80 länder runt om i världen. Denna globala närvaro gör det möjligt att leverera viktiga och prisvärda läkemedel till nationella hälso- och sjukvårdssystem och hjälpa vårdpersonal att förändra patienters liv i hela världen. På Accord är vi flexibla och innovativa, i syfte att alltid försöka förbättra produkterna och patienternas tillgång till dem. Vi drivs av att tänka annorlunda och leverera mer till förmån för patienter i hela världen. www.accord-healthcare.com

Mediaförfrågningar:
Accord Healthcare

Avril Fudge
PR & Comms Lead EMENA
PR@accord-healthcare.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 december 2020, kl 8.00 CET.

[1] https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zubsolv-epar-product-information_en.pdf
[2] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA 2019 (https://www.emcdda.europa.eu) 2019
[3] EMCDDA – Tackling Opioid Dependence (https://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/tackling-opioid-dependence_en) 2019
[4] Centrala nervsystemet

Taggar: