• news.cision.com/
  • Orexo/
  • Orexo ingår partnerskapsavtal med GAIA för att utveckla och kommersialisera en ny digital terapi för behandling av opioidberoende

Orexo ingår partnerskapsavtal med GAIA för att utveckla och kommersialisera en ny digital terapi för behandling av opioidberoende

Report this content

Uppsala 20 augusti 2019. Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att bolaget ingått ett exklusivt avtal med GAIA AG (GAIA), en global ledare inom digital terapi som framgångsrikt lanserade sin första digitala produkt 2001, för en ny digital terapi (DTx) för behandling av opioidberoende. Orexo kommer få tillgång till de exklusiva globala kommersiella rättigheterna till produkten och efter regulatoriskt godkännande förväntas lansering påbörjas i USA under 2022.

Läkemedelsassisterad behandling (LARO-behandling, kallad MAT i USA) av opioidberoende kräver en komplett behandlingsplan som förutom att inkludera en effektiv medicinering, såsom Orexos kommersiellt tillgängliga Zubsolv®, även innehåller rådgivning och psykosocialt stöd. Tillgången till och kvaliteten på rådgivning och psykosocialt stöd är fortfarande ett av de främsta hindren för en framgångsrik behandling i många delar av USA. Orexo tror att den helautomatiserade digitala terapin (internt projekt nr OXD-01), kan bli ett värdefullt tillskott till befintliga behandlingsplaner som kommer att förbättra både patienternas tillgång till behandling och behandlingsresultaten.

OXD-01, kommer använda GAIAs teknologiplattform broca®, som varit ryggraden i mer än 70 produkter och som hittills testats på över 10 000 patienter i kliniska prövningar. Baserat på ett expertsystem för artificiell intelligens (AI), engagerar broca® kontinuerligt användarna i individualiserade och simulerade 1:1 interaktioner för att, steg för steg, vägleda dem mot specifika behandlingsmål. Denna individanpassning gör GAIAs produkter unika och har visats ha en påtaglig positiv påverkan på patienternas behandlingsresultat, både vid kliniska prövningar och vid behandling i många olika behandlingsformer och inom olika indikationer över hela världen. GAIAs teknologiplattform, broca®, har flexibiliteten som krävs för att använda de mycket individanpassade produkterna på nästan alla webbkompatibla enheter, inklusive ”Virtual Reality” program.

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo AB, kommenterar: ”Vi är glada att kunna ingå detta partnerskap med GAIA, som förstärker behovet av en komplett behandlingsplan för patienter som lider av opioidberoende. GAIAs teknologi och expertis inom digital terapi är imponerande och gör dem till en perfekt partner för Orexo för att utveckla denna nya behandling. Jag är övertygad om att digital terapi kommer att bli en integrerad och naturlig del av beroendebehandling i framtiden. Denna digitala terapi för opioidberoende patienter passar perfekt ihop med vår kärnkompetens och vår kommersiella organisation i USA. GAIAs teknologi och produkter kan potentiellt användas inom ett flertal andra sjukdomsområden som är relevanta för Orexos nuvarande målgrupp och vi ser fram emot att fortsätta vår dialog med GAIA kring andra digitala terapier som Orexo kan kommersialisera”.

Dr Mario Weiss, VD och grundare av GAIA AG, kommenterar:
”Orexo besitter alla de egenskaper vi letar efter i ett partnerskap för digitala terapier, med djup kunskap och expertis inom sjukdomsområdet, fokus på vetenskap och evidens, samt sist men inte minst är de ett dedikerat team som är öppen för innovation. Jag är mycket nöjd med att vi delar samma vision om att hjälpa dem som behöver stöd genom att utnyttja den fulla potential som finns i beprövad effektiv behandling och teknologi. Med GAIAs nästan tjugoåriga erfarenhet från att utveckla effektiva digitala terapier och Orexos kompetenta personal i samma team, känner jag mig väldigt övertygad om att vår nya produkt kommer ha en signifikant positiv påverkan på många patienters liv över hela världen”.

Enligt villkoren i avtalet kommer Orexo ansvara för klinisk utveckling, myndighetsgodkännande och kommersialisering. GAIA kommer i sin tur att ha rätt till royalties, delmålsbetalningar samt finansiell kompensation under utvecklingstiden. En uppdaterad guidning av de operationella kostnaderna för 2019 kommer lämnas i samband med publicering av delårsrapporten för kv 3, och ökningen i kostnaderna för 2019 förväntas vara immateriella. Framtida kostnader relaterat till OXD-01 kommer ingå i bolagets överordnade guidning för kostnader.


För ytterligare information, kontakta:

Orexo AB (publ.)                   

Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                            

Tel: 018 780 88 00                                                                                               

E-mail: ir@orexo.com                                                                                        

or

Lena Wange, IR & Communications Manager

Tel: 018 780 88 00

E-mail: ir@orexo.com

GAIA AG

Dr. Mario Weiss, CEO                                                                                        

Tel: +49.40.351 05 20                                                                                         

E-mail: press@gaia-group.com                                          

or

Dr. Matthias Zenker, SVP Business Development DTx

Tel: +49.40.351 05 20

E-mail: bd@gaia-group.com

Om Orexo
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Om GAIA
GAIA är en global ledare inom digitala terapier (DTx) och lanserade sin första produkt framgångsrikt 2001. Med stringent fokus på forskning och utveckling av evidensbaserade, helautomatiserade online interventioner, sätter bolaget kontinuerligt nya benchmark avseende klinisk effekt och säkerhetsprofil för digitala terapier inom neurovetenskap, immunologi, onkologi och beteendemedicin. Med mer än 140 experter inom områden som medicin, beteendemedicin, programvaruutveckling, samt regulatoriska processer och hälsoekonomi, är GAIA en av världens mest erfarna och största aktörer inom utvecklingen av nästa generations digitala lösningar för att stödja och behandla patienter med ett brett spektrum av medicinska problem.

För mer information om GAIA, vänligen besök www.gaia-group.com. Du kan också följa GAIA på Twitter, @GAIA_COM, och LinkedIn

Om opioidberoende
Opioidberoende är ett problematiskt mönster av opioidanvändning som orsakar betydande problem och lidande för patienterna. Symtomen är bland annat en stark önskan att använda opioider, ökad tolerans för opioider, underlåtenhet att uppfylla vardagliga plikter, svårigheter att minska användningen och abstinenssymtom vid utsättande. Personer med opioidberoende behandlas ofta med medicinskt övervakad behandling som del av en komplett behandlingsplan som även omfattar rådgivning och psykosocialt stöd. Även under behandling och/eller efter avgiftning löper patienterna ofta hög risk för återfall, då vissa psykologiska och sociala faktorer kan vara kraftfulla triggers som leder till återfall.

Denna information publicerades 08:00 CET den 20 augusti 2019

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag är övertygad om att digital terapi kommer att bli en integrerad och naturlig del av beroendebehandling i framtiden.
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef