BIOkleen tecknar ramavtal med Granngården

OrganoClicks dotterbolag BIOkleen Miljökemi säljer och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för trä, hem, villa och bilvård. BIOkleens produkter finns idag tillgängliga i både färgfackhandeln och bygghandeln och efter nyligen tecknat avtal kommer även Granngården att distribuera produkterna i alla sina butiker. 

BIOkleen Miljökemi AB är ett kemiskt-tekniskt bolag som säljer och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för Villa, Hem, Trädgård & Fordon. Våra produkter tar hand om såväl ute- som innemiljön på ett effektivt och skonsamt sätt och ett flertal av produkterna är miljömärkta med Svanen.

Granngården har ca 110 butiker som alla kommer att lagerföra BIOkleens Alg & Mögeltvätt, Tralltvätt och Penseltvätt till att börja med. Granngården tror på att människor mår bra av ett liv i samklang med djur och natur. Kedjan erbjuder därför rejäla produkter och tjänster, kloka råd och massor av inspiration.

-          ”Vi har under åren utvecklat produkter för en mängd olika användningsområden till hus, hem & fordon. Produkterna är framtagna för såväl Proffs som flitiga Hemmafixare. Granngårdens profil, med hög service och fokus på kvalité och miljö passar BIOkleens produktportfölj perfekt”, säger VD Robert Weber på BIOkleen Miljökemi AB.

Sedan 80-talet har BIOkleens sålts och marknadsförts i Sverige. BIOkleen utgår ifrån behov & problem vid underhåll av Villa, Hem, Trädgård & Fordon.  Därefter utvecklas kvalitetsprodukter och koncept som möter behoven och förebygger problemen. Att använda BIOkleens produkter innebär högsta kvalitet, enkelhet, support, tips och råd. 

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Robert Weber, VD BIOkleen Miljökemi AB,

Telefon: +46 707 656 68 13, Email: robert@biokleen.se

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB), gröna biokompositmaterial under varumärket OrganoComp®, bindemedel för nonwovenmaterial samt BIOkleen®s rengörings- och underhållsprodukter för hus och hem. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars kl. 12:50.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

BIOkleens produkter finns idag tillgängliga i både färgfackhandeln och bygghandeln och efter nyligen tecknat avtal kommer även Granngården att distribuera produkterna i alla sina butiker.
Twittra det här

Citat

Vi har under åren utvecklat produkter för en mängd olika användningsområden till hus, hem & fordon. Produkterna är framtagna för såväl Proffs som flitiga Hemmafixare. Granngårdens profil, med hög service och fokus på kvalité och miljö passar BIOkleens produktportfölj perfekt
VD Robert Weber på BIOkleen Miljökemi AB.