Dela

Kontakt

 • Mårten Hellberg

  VD


  OrganoClick AB Linjalvägen 9 SE-187 66 Täby Sweden.
  08-684 001 10
  0707-16 48 90
  http://www.organoclick.com
 • Citat

  Under andra kvartalet fortsatte vårt rörelseresultat förbättras till -0,1 (-0,4) MSEK trots att försäljningen minskade med -6% till 38,7 (41,0) MSEK. Resultatförbättringen kom dels av den fortsatt starka försäljningsutvecklingen av våra konsumentvarumärken och dels av lägre råvarupriser inom affärsområdet Funktionellt trä. Totalt sett har det lett till en förbättrad bruttomarginal på 29,1 (26,9)%. För första gången någonsin visar därmed koncernen ett positivt rörelseresultat under årets första sex månader. Även kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under kvartalet till 11,0 (8,0) MSEK.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi är mycket glada över att få välkomna Carin som vår nye Finanschef. Carin har en lång erfarenhet från finansavdelningar inom många olika verksamheter. Hennes djupa erfarenheter från ekonomisk styrning, uppföljning samt ekonomisk analys av verksamheter kommer starkt bidra till vår finansavdelnings och vår koncerns vidare utveckling
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Det kommer bli fantastiskt kul att få ansluta till OrganoClicks fortsatta tillväxtresa och bidra med mina kunskaper. Speciellt kul att få jobba i ett företag som bidrar till en bättre miljö då det ligger mig varmt om hjärtat i.o.m. mitt stora friluftsintresse
  Carin Eklund
  Vi är mycket glada för att ha blivit beviljade projektbidraget för PENGUIN-projekt inom ramen för EU:s program Horizon Europe. Med våra nya analysinstrument uppnår vårt FoU-labb en ny teknisk höjd och med personalförstärkningarna till vår FoU-grupp kommer vi kunna accelerera utvecklingen av våra biobaserade bindemedel och våra OrganoTex-produkter
  Maria Wennman, FoU-chef OrganoClick AB
  För andra året i rad visar vi ett positivt rörelseresultat för första kvartalet. Detta trots en svag bygg- och konsumentmarknad som resulterade i negativ försäljningsutveckling om -12 % till 38,2 (43,5) MSEK. Tack vare en positiv produktmixförändring med god försäljning av våra egna konsumentvarumärken stärktes koncernens bruttomarginal till 29 (26) % vilket i kombination med god kostnadskontroll resulterade i ett något förbättrat rörelseresultat om 0,2 (0,1) MSEK.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med SPORTLER. Vi når en stor ny målgrupp av konsumenter i Italien och fortsätter att etablera oss brett i Europa. Efterfrågan på våra produkter är stor och detta samarbete är ytterligare ett bevis på att konsumenter efterfrågar miljömärkta och effektiva produkter inom textil och skoimpregnering
  Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex® på OrganoClick.
  Kaffelocket är bara ett exempel från utbudet av standardiserade applikationer för torrformerad fiber som är i linje med den senaste EU-lagstiftningen för take away. Detta enkelt implementerbara och skalbara alternativ för take away passar perfekt för en modern livsstil
  Viktor Börjesson, COO, PulPac
  Det arbete PulPac gör hänger mycket väl ihop med OrganoClicks strategi att ersätta dold plast och stödja våra kunders gröna omställning genom att förse produkten med en grön insida
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick
  Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med A.S.Adventure via vår distributör för Benelux-länderna, Ideavelop B.V. Vi når en stor ny målgrupp av konsumenter i Belgien, samtidigt som vi utvecklar vår position som leverantör till Yonderland efter redan framgångsrik lansering hos Holländska Bever kedjan under 2023
  Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex® på OrganoClick
  Under årets sista kvartal fortsatte vår goda försäljning och samtliga affärsområden visade på tillväxt. Totalt ökade försäljningen med 29 % till 27,9 (21,6) MSEK.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med Friluftsland och genom detta nå en stor målgrupp av konsumenter på den danska marknaden, samtidigt som vi stärker vår position som leverantör till Fenix Outdoor
  Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex® på OrganoClick
  En av det mest tillfredställande sakerna med mitt arbete i labbet är att det har resulterat i stora miljövinster när vi nu fasar ut fossil plast i 1000-tonskala. För mig känns det jätteviktigt att bidra till en renare och grönare framtid. Att min forskning och mina idéer har lett fram till en doktorsavhandling är en enorm bonus och jag är otroligt glad och tacksam för chansen att disputera inom detta viktiga område
  Maria Wennman, FoU-chef OrganoClick AB
  Det finns ett stort intresse för våra nya produkter med både förbättrad prestanda och miljöprofil. Med dessa produkter kan konsumenter ta hand om och förlänga livslängden på de plagg de redan har utan att sprida plastpolymerer, fossilbaserade vaxer eller PFAS i naturen. Dessa produkter gör oss unika i världen och banar väg för framgång när vi går in på nya marknader
  Susanne Karlsson, Försäljningschef OrganoTex
  Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa genom att expandera till nya geografiska marknader. Genom att nyttja expertis och lokalkännedom hos våra noga utvalda nya distributörer säkerställer vi vår förmåga att ge värde till kunder, stärker vår varumärkesnärvaro och driver vår affär mot nya höjder.
  Peter Rydja, Affärsområdeschef för GCM OrganoClick AB
  Efter mer än fyra års forsknings- och utvecklingsarbete kan vi äntligen presentera detta genombrott inom textilimpregnering. En världsunik produkt som både kombinerar hög prestanda och samtidigt är biobaserad, plastfri och biologiskt nedbrytbar och självklart utan PFAS. Denna innovation är helt i linje med OrganoClicks övergripande mission att accelerera utfasningen av plaster och fossila kemikalier mot vår övergripande vision om en natur fri från plast och giftiga kemikalier.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi är mycket stolta över att ha en ny ännu bättre textilimpregnering, som uppfyller våra högt ställda miljömål. Med denna produkt kan konsumenter vårda och förlänga livet på de plagg man redan har utan att sprida plastpolymerer, fossilbaserade vaxer eller PFAS i naturen. Dessa produkter gör oss världsunika och banar vägen för vår fortsatta expansion
  Susanne Karlsson, Säljchef OrganoTex
  Vi på Abacus ser fram emot att sälja OrganoTex produkter på den svenska golfmarknaden. Det känns riktigt kul och spännande att kunna erbjuda våra kunder ett komplett sortiment med eftervårdsprodukter för att bibehålla funktion och komfort i kläder och skor som används på och utanför golfbanan
  Andreas Brandt, Försäljningschef Abacus sportswear
  Samarbetet innebär att vi får stark närvaro i en ny kundkategori och vi är väldigt glada att få göra detta tillsammans med en stark aktör med bred distribution som dessutom delar vårt engagemang inom hållbarhet. Vi ser också en tydlig trend att vårda de kläder man redan har och genom samarbetet kan vi nu möta efterfrågan och bli tillgängliga för fler. Med OrganoTex förlänger du livet på plagget och återställer dess ursprungliga funktion och vattenavvisning
  Susanne Karlsson, Försäljningschef OrganoTex på OrganoClick AB
  Hållbarhet värderas högt hos Bever och spelar en nyckelroll i alla beslut vi fattar. I vårt sökande efter en tillgänglig lösning för att motivera konsumenter att ta ännu bättre hand om sina kläder och produkter har vi testat flera underhållsprodukter. Våra undersökningar visade att OrganoTex produkter inte bara är miljövänliga och säkra för människor och djur, utan också kostnadseffektiva. Produkterna är dryga och räcker till flera behandlingar, och de funktionella egenskaperna hos kläder och produkter förblir intakta längre. Detta är inte bara goda nyheter för konsumenter, utan också för miljön.
  Albert Scholte, VD Bever
  Att kunna erbjuda våra kunder ett TÜV-certifikat för hemkomposterbarhet är en stor milstolpe för oss. Certifikatet är mycket attraktivt för kunder som marknadsför konsumentapplikationer av nonwoven. Med detta certifikat kan vi snabba på vår kommersialisering ytterligare. Det bevisar också att vårt bindemedel bryts ned under normala kompostförhållanden och inte kräver optimerade industriella kompostförhållanden. Det underlättar för konsumenten och är ett viktigt steg för en cirkulär framtid
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Som en stolt tillverkare av högkvalitativa nonwovenmaterial är vi glada över att visa upp våra innovativa och hållbara speciallösningar designade för att förbättra konsumenternas vardag
  Thomas Fahnemann, VD och Koncernchef Glatfelter
  Vi är mycket stolta över Glatfelters lansering av detta biobaserade och hemkomposterbara airlaid nonwoven-material på INDEX23-mässan. Vi har haft ett nära samarbete under många år och ser fram emot att fortsätta vår resa med att ersätta fossila bindemedel med våra biobaserade och komposterbara bindemedel och göra alla nonwoven-produkter gröna på insidan
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vår vision är att vara i framkant avseende hållbarhet och vi är mycket nöjda med samarbetet tillsammans med OrganoClick", ”De bästa lösningarna hittas i samarbete med kunder och partners. Genom aktiv produktutveckling kan vi komma fram till applikationer som uppfyller även de mest krävande kraven.”
  Pekka Pollari, VD för SharpCell.
  Vi är mycket glada över att uppnå denna stora milstolpe tillsammans med SharpCell-teamet. Vi ser fram emot att fortsätta resan med att ersätta plast och göra produkter gröna på insidan
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vår vision är att vara i framkant när det gäller hållbarhet. OrganoTex är en världsledande PFAS-fri och biologisk nedbrytbar textilimpregnering. Därför var det självklart att samarbeta med OrganoClick. Genom att återimpregnera arbetskläderna med OrganoTex får plagget längre livslängd och därmed mindre miljöpåverkan över hela livscykeln. Att skapa slitstarka produkter som håller längre är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete
  Maria Schartau, CSR Coordinator, Snickers Workwear
  Det är en tydlig trend att vårda de kläder man redan har. Med OrganoTex förlänger du livet på plagget och återställer dess ursprungliga funktion och vattenavvisning. Arbetskläder som blir våta på utsidan gör att de inte andas”,
  Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex på OrganoClick
  Vi är väldigt stolta och hedrade att vår gröna kemi och förnyelsebara materialtekniker uppmärksammas på denna internationella scen. Att få ta emot ett sådant här pris från Prins Albert II betyder väldigt mycket för oss. En konferens på denna nivå skapar många viktiga kontakter inom Monacos finansbranch och statsledning
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi är väldigt stolta över att OrganoComp® har blivit nominerad till detta prestigefulla pris. Vi har utvecklat OrganoComp® materialet och dess produktionsteknik under nästan 10 år och nu ser vi glädjande flera produkter anseras på marknaden. Nomineringen visar tydligt att vi har utvecklat ett unikt material och produktionsteknik
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Det är med stolthet vi nu visar upp vårt nya miljömärkta sortiment för första gången. Med detta har vi den svenska marknadens bredaste sortiment av miljömärkta produkter för exteriört underhåll av villa och fastighet. Vi är helt säkra på att det är rätt väg framåt då miljöanpassade produkter efterfrågas allt mer från konsumenter och proffs
  Robert Weber, VD Biokleen
  Vi gläds åt den tilltro som ett stort antal svenska och internationella investerare visat oss genom att delta i den här emissionen, som var klart övertecknad. Vi har nu medel att accelerera vår färd på den inslagna vägen av tillväxt, och kan genomföra nyckelinvesteringar och andra operationella satsningar. Detta kommer bidra till en ökad försäljningstillväxt av våra produkter som ersätter plaster och giftiga kemikalier, vilket kommer skapa värden som kommer samtliga aktieägare till godo
  Mårten Hellberg
  Två stora milstolpar uppnåddes under andra kvartalet. I maj lanserade vår kund Fredahl Rydéns begravningskistan Saga baserad på vår biokomposit OrganoComp®. Den andra milstolpen är att vi för första gången som listat bolag nått ett positivt rörelseresultat under ett kvartal.
  Mårten Hellberg
  Vi är mycket glada och stolta över att inleda samarbetet med Reima som ställer mycket höga kvalitetskrav på sina barnprodukter. Vi ser även fram emot att tillsammans med dem ta steget in på ett flertal nya geografiska marknader. Med Reima som samarbetspartner och återförsäljare når vi även målgruppen av aktiva och miljömedvetna barnfamiljer som har ett stort behov av vattenavvisande kläder men även vill värna om miljön
  Susanne Karlsson, Account manager OrganoClick AB
  OrganoClicks biokomposit baseras på forskning inom biomimetik vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har genom att imitera naturens egen kemi och kombinera denna med vår unika fibergjutningsprocess, utvecklat ett starkt och hållbart material som kan ersätta plaster och spånskivor i krävande produkter som begravningskistor som ställer höga krav på styrka och ytans kvalité
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick
  Vi har återigen vind i seglen och växer med 20 % under kvartalet, till totalt 22,1 (18,4) miljoner kr. Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder.
  Mårten Hellberg, VD
  Med Partioaitta som första återförsäljare på den finska marknaden når vi en målgrupp av miljömedvetna friluftsintresserade konsumenter som har stort behov av vattenavvisande kläder men även vill värna om miljön
  Susanne Karlsson, Account Manager OrganoTex
  Det är otroligt hedrande och roligt att få denna utmärkelse. Vi har haft en fantastisk lansering av vår textilimpregnering OrganoTex Waterproofing under 2018 med ett mycket bra mottagande av produkten från både återförsäljare och konsumenter
  Susanne Karlsson, Account manager OrganoClick AB
  Under den kommande treårsperioden är målet att vi fördubblar omsättningen från 2018 års nivå och att vi ackumulerat under perioden har ett positivt nettoresultat.
  Mårten Hellberg, VD
  Vi har även satt upp målen att vi inom fem år ska ha 100 % biobaserade produkter och vara en klimatneutral koncern.
  Mårten Hellberg, VD
  Vi är mycket stolta över att nu även kunna börja sälja produkterna via Team Sportia och Sportringens breda butiksnät. Detta avtal borgar för en fortsatt bra expansion under 2019
  Mårten Hellberg
  Inom produktområdet biobaserade bindemedel för nonwoven lanserade en världsledande tillverkare av textila mellanlägg i september en eko-kollektion där vårt biobaserade bindemedel är en nyckelkomponent som ersätter deras nuvarande oljebaserade plastbindemedel. Textila mellanlägg används som foder och förstyvningsmaterial i kostymer, kavajer, skjortkragar, etc och tillverkas av nonwoven, vävd eller stickad textil som förstyvas med bindemedel. Vår kund räknar med att få de första större ordrarna under 2019.
  Mårten Hellberg, VD
  Under andra kvartalet uppnåddes en stor milstolpe för koncernen. För första gången sedan koncernen inledde produktion kan vi redovisa ett positivt EBITDA för ett kvartal. Detta är ett resultat av vårt kontinuerliga försäljningsarbete, vår utveckling och lansering av mer högförädlade produkter med bättre marginaler och produktivitetseffektiviseringar.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi arbetar hårt för att hitta innovativa lösningar och nya produkter som erbjuder våra kunder möjlighet att ersätta fossilbaserad kemi. Med OrganoComp® har vi hittat ett spännande hållbart material som uppfyller våra krav på morgondagens säkerhets- och miljöstandarder
  Fredrik Franzon, VD Baux
  Vi arbetar otroligt hårt på att göra våra plagg cirkulära och biologiskt nedbrytbara. Det handlar om att inte vilja lämna något fotavtryck på naturen. Med OrganoTex® har vi hittat en partner som tänker likadant och vars impregneringar förlänger livslängden på plagg utan att skada miljön.
  Malin Wetterborg, Houdini
  Vattenavvisning är en viktig egenskap för friluftskläder. OrganoTex Textile Waterproofing är en ekologisk hållbar, PFOC-fri och helt biologiskt nedbrytbar produkt som ger kläder hög vattenavvisning.
  Motivering av juryn för Scandinavian Outdoor Awards
  Vi vill erbjuda kläder med lång livslängd där enbart ekologiskt hållbara kemikalier används. Med vårt klädvårdsprogram vill vi att våra kunder ska kunna förlänga livslängden på kläderna ytterligare och där passar OrganoClicks biologiskt nedbrytbara textilimpregnering perfekt
  Elin Larsson, Hållbarhetschef Filippa K
  - “Alanor er stolte av å bli valgt av OrganoWood til å promotere og distribuere OrganoWoods miljøvennlige overflatebehandlingsprodukter i Norge. Alanor leverer i dag sine produkter til alle de store grossist plattformene i Norge: Optimera, Løvenskiold, Farveringen, Jernia og Coop.“
  Audun Klauseie, Daglig leder Alanor AS.
  -
  Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.
  -
  Kategorisjef Rune Kjølberg i Løvenskiold Handel.
  -
  Jens Hamlin, VD OrganoWood.
  Försäljningstillväxten har varit god under året med en fortsatt stark försäljningstillväxt under fjärde kvartalet om totalt 87,2 % och en organisk tillväxt (exkl förvärvet) om 34 %. Bruttomarginalen ökade till 31,7 (27,7) % via vår förändrade produktmix under kvartalet och till 36,2 (32,1) % för helåret.
  Mårten Hellberg, VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp