OrganoClick och BAUX signerar samarbetsavtal

Report this content

OrganoClick har idag ingått ett samarbetsavtal med det snabbväxande bolaget BAUX för att utveckla nya inredningsprodukter baserade på OrganoClicks biokompositmaterial ORGANOCOMP®. Syftet med samarbetet är att lansera en första produkt i början av 2019.

Det svenska inredningsbolaget BAUX AB har vuxit snabbt under flera år tack vare deras innovativa akustiska produkter som används globalt i kontor och offentliga miljöer. Deras nuvarande produkter tillverkas huvudsakligen av kompositmaterialet Träullit baserat på träfibrer, vatten och cement. Nu fortsätter BAUX att stärka sin hållbarhetsprofil ytterligare genom att utveckla ett nytt sortiment av innovativa produkter inom inredning baserat på OrganoClicks biokomposit OrganoComp®. BAUX säljer för närvarande sina produkter genom ett globalt nätverk av försäljningsagenter till kunder som Google, Boston Consulting Group, Stella McCartney och WeWork.

Hållbara inredningsprodukter passar mycket bra med OrganoClicks 100% biobaserade biokomposit OrganoComp® eftersom den kan ersätta fossilbaserad plast och icke-hållbara formaldehydlimmer. BAUX och OrganoClick har sedan 1 år samarbetat för att anpassa OrganoComp® för BAUX produkter.

"OrganoClick har arbetat strategiskt med att anpassa materialet för inredningsapplikationer och vi är mycket glada över samarbetet med BAUX. BAUX har varit en viktig aktör för oss genom att ställa kravspecifikationer och verifiera att vi uppfyller dessa. Vi ser nu fram emot att utveckla och lansera flera inredningsprodukter tillsammans med BAUX ", säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB.

"Vi arbetar hårt för att hitta innovativa lösningar och nya produkter som erbjuder våra kunder möjlighet att ersätta fossilbaserad kemi. Med OrganoComp® har vi hittat ett spännande hållbart material som uppfyller våra krav på morgondagens säkerhets- och miljöstandarder", säger Fredrik Franzon, VD BAUX AB.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 16:32.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi arbetar hårt för att hitta innovativa lösningar och nya produkter som erbjuder våra kunder möjlighet att ersätta fossilbaserad kemi. Med OrganoComp® har vi hittat ett spännande hållbart material som uppfyller våra krav på morgondagens säkerhets- och miljöstandarder
Fredrik Franzon, VD Baux