OrganoClick tecknar ramavtal med Team Sportia & Sportringen för OrganoTex® textilimpregnering och utökar sortimentet

OrganoClick lanserade 2018 sin fluorkarbonfria och biologiskt nedbrytbara OrganoTex® Spray-On och Wash-In textilimpregnering för konsument. Under 2018 har antalet återförsäljare av OrganoTex®-produkterna i Sverige växt till över 50 stycken med bl.a. Naturkompaniet, Alewalds, Skistar, Sportshop och Houdini. Nu tecknar OrganoClick ett centralt ramavtal med Team Sportia och Sportringen för återförsäljning av OrganoTex®-produkterna. I samband med detta lanseras även OrganoTex® BioCare, ett 100 % biobaserat och biologiskt nedbrytbart tvättmedel för funktionskläder som bevarar deras impregnering längre. 

OrganoTex product familyOrganoTex® Spray-On och Wash-In textile waterproofing har utvecklats under ett flertal år och designats för att ge god vattenavvisning samtidigt som de är biologiskt nedbrytbara. Tekniken baseras på OrganoClicks patenterade och prisbelönta teknik för modifiering av textilfibrer och är helt fri från problematiska perfluorerade ämnen (PFAS), cykliska siloxaner eller isocyanater som ofta används i dagens textilimpregneringar. Flera av dessa ämnen misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande och är extremt långlivade i naturen. Den nya produkten OrganoTex® BioCare har utvecklats som ett 100 % biobaserat och 100 % biologiskt nedbrytbart tvättmedel för funktionskläder som bevarar deras impregnering längre än för vanliga tvättmedel. Den nya OrganoTex® BioCare produkten kommer införas hos de flesta existerande återförsäljare av OrganoTex®-produkterna inför 2019 som ett komplement till nuvarande produktsortiment.

"OrganoTex®-produkterna har tagits emot väl på marknaden under 2018 vilket vår snabba ökning av återförsäljare visar. Vi är mycket stolta över att nu även kunna börja sälja produkterna via Team Sportia och Sportringens breda butiksnät. Detta avtal borgar för en fortsatt bra expansion under 2019", kommenterar Mårten Hellberg, VD OrganoClick. 

Team Sportia och Sportingen är två av Sveriges ledande kedjor av sporthandlare med totalt mer än 250 butiker. Lansering av samarbetet med Team Sportia och Sportringen kommer ske på deras årliga leverantörsmässa den 14-19 januari i Borås på vilken OrganoClick deltar.

   

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@erikpenser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019 kl. 11:00.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket stolta över att nu även kunna börja sälja produkterna via Team Sportia och Sportringens breda butiksnät. Detta avtal borgar för en fortsatt bra expansion under 2019
Mårten Hellberg