Dela

Kontakt

 • Mårten Hellberg

  VD


  OrganoClick AB Linjalvägen 9 SE-187 66 Täby Sweden.
  08-684 001 10
  0707-16 48 90
  http://www.organoclick.com
 • Citat

  Vi är väldigt stolta och hedrade att vår gröna kemi och förnyelsebara materialtekniker uppmärksammas på denna internationella scen. Att få ta emot ett sådant här pris från Prins Albert II betyder väldigt mycket för oss. En konferens på denna nivå skapar många viktiga kontakter inom Monacos finansbranch och statsledning
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi är väldigt stolta över att OrganoComp® har blivit nominerad till detta prestigefulla pris. Vi har utvecklat OrganoComp® materialet och dess produktionsteknik under nästan 10 år och nu ser vi glädjande flera produkter anseras på marknaden. Nomineringen visar tydligt att vi har utvecklat ett unikt material och produktionsteknik
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Det är med stolthet vi nu visar upp vårt nya miljömärkta sortiment för första gången. Med detta har vi den svenska marknadens bredaste sortiment av miljömärkta produkter för exteriört underhåll av villa och fastighet. Vi är helt säkra på att det är rätt väg framåt då miljöanpassade produkter efterfrågas allt mer från konsumenter och proffs
  Robert Weber, VD Biokleen
  Vi gläds åt den tilltro som ett stort antal svenska och internationella investerare visat oss genom att delta i den här emissionen, som var klart övertecknad. Vi har nu medel att accelerera vår färd på den inslagna vägen av tillväxt, och kan genomföra nyckelinvesteringar och andra operationella satsningar. Detta kommer bidra till en ökad försäljningstillväxt av våra produkter som ersätter plaster och giftiga kemikalier, vilket kommer skapa värden som kommer samtliga aktieägare till godo
  Mårten Hellberg
  Två stora milstolpar uppnåddes under andra kvartalet. I maj lanserade vår kund Fredahl Rydéns begravningskistan Saga baserad på vår biokomposit OrganoComp®. Den andra milstolpen är att vi för första gången som listat bolag nått ett positivt rörelseresultat under ett kvartal.
  Mårten Hellberg
  Vi är mycket glada och stolta över att inleda samarbetet med Reima som ställer mycket höga kvalitetskrav på sina barnprodukter. Vi ser även fram emot att tillsammans med dem ta steget in på ett flertal nya geografiska marknader. Med Reima som samarbetspartner och återförsäljare når vi även målgruppen av aktiva och miljömedvetna barnfamiljer som har ett stort behov av vattenavvisande kläder men även vill värna om miljön
  Susanne Karlsson, Account manager OrganoClick AB
  OrganoClicks biokomposit baseras på forskning inom biomimetik vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi har genom att imitera naturens egen kemi och kombinera denna med vår unika fibergjutningsprocess, utvecklat ett starkt och hållbart material som kan ersätta plaster och spånskivor i krävande produkter som begravningskistor som ställer höga krav på styrka och ytans kvalité
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick
  Vi har återigen vind i seglen och växer med 20 % under kvartalet, till totalt 22,1 (18,4) miljoner kr. Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder.
  Mårten Hellberg, VD
  Med Partioaitta som första återförsäljare på den finska marknaden når vi en målgrupp av miljömedvetna friluftsintresserade konsumenter som har stort behov av vattenavvisande kläder men även vill värna om miljön
  Susanne Karlsson, Account Manager OrganoTex
  Det är otroligt hedrande och roligt att få denna utmärkelse. Vi har haft en fantastisk lansering av vår textilimpregnering OrganoTex Waterproofing under 2018 med ett mycket bra mottagande av produkten från både återförsäljare och konsumenter
  Susanne Karlsson, Account manager OrganoClick AB
  Under den kommande treårsperioden är målet att vi fördubblar omsättningen från 2018 års nivå och att vi ackumulerat under perioden har ett positivt nettoresultat.
  Mårten Hellberg, VD
  Vi har även satt upp målen att vi inom fem år ska ha 100 % biobaserade produkter och vara en klimatneutral koncern.
  Mårten Hellberg, VD
  Vi är mycket stolta över att nu även kunna börja sälja produkterna via Team Sportia och Sportringens breda butiksnät. Detta avtal borgar för en fortsatt bra expansion under 2019
  Mårten Hellberg
  Inom produktområdet biobaserade bindemedel för nonwoven lanserade en världsledande tillverkare av textila mellanlägg i september en eko-kollektion där vårt biobaserade bindemedel är en nyckelkomponent som ersätter deras nuvarande oljebaserade plastbindemedel. Textila mellanlägg används som foder och förstyvningsmaterial i kostymer, kavajer, skjortkragar, etc och tillverkas av nonwoven, vävd eller stickad textil som förstyvas med bindemedel. Vår kund räknar med att få de första större ordrarna under 2019.
  Mårten Hellberg, VD
  Under andra kvartalet uppnåddes en stor milstolpe för koncernen. För första gången sedan koncernen inledde produktion kan vi redovisa ett positivt EBITDA för ett kvartal. Detta är ett resultat av vårt kontinuerliga försäljningsarbete, vår utveckling och lansering av mer högförädlade produkter med bättre marginaler och produktivitetseffektiviseringar.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi arbetar hårt för att hitta innovativa lösningar och nya produkter som erbjuder våra kunder möjlighet att ersätta fossilbaserad kemi. Med OrganoComp® har vi hittat ett spännande hållbart material som uppfyller våra krav på morgondagens säkerhets- och miljöstandarder
  Fredrik Franzon, VD Baux
  Vi arbetar otroligt hårt på att göra våra plagg cirkulära och biologiskt nedbrytbara. Det handlar om att inte vilja lämna något fotavtryck på naturen. Med OrganoTex® har vi hittat en partner som tänker likadant och vars impregneringar förlänger livslängden på plagg utan att skada miljön.
  Malin Wetterborg, Houdini
  Vattenavvisning är en viktig egenskap för friluftskläder. OrganoTex Textile Waterproofing är en ekologisk hållbar, PFOC-fri och helt biologiskt nedbrytbar produkt som ger kläder hög vattenavvisning.
  Motivering av juryn för Scandinavian Outdoor Awards
  Vi vill erbjuda kläder med lång livslängd där enbart ekologiskt hållbara kemikalier används. Med vårt klädvårdsprogram vill vi att våra kunder ska kunna förlänga livslängden på kläderna ytterligare och där passar OrganoClicks biologiskt nedbrytbara textilimpregnering perfekt
  Elin Larsson, Hållbarhetschef Filippa K
  - “Alanor er stolte av å bli valgt av OrganoWood til å promotere og distribuere OrganoWoods miljøvennlige overflatebehandlingsprodukter i Norge. Alanor leverer i dag sine produkter til alle de store grossist plattformene i Norge: Optimera, Løvenskiold, Farveringen, Jernia og Coop.“
  Audun Klauseie, Daglig leder Alanor AS.
  -
  Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.
  -
  Kategorisjef Rune Kjølberg i Løvenskiold Handel.
  -
  Jens Hamlin, VD OrganoWood.
  Försäljningstillväxten har varit god under året med en fortsatt stark försäljningstillväxt under fjärde kvartalet om totalt 87,2 % och en organisk tillväxt (exkl förvärvet) om 34 %. Bruttomarginalen ökade till 31,7 (27,7) % via vår förändrade produktmix under kvartalet och till 36,2 (32,1) % för helåret.
  Mårten Hellberg, VD
  Med Naturkompaniet som första återförsäljare på den svenska marknaden når vi precis den målgrupp av miljömedvetna friluftsintresserade konsumenter som har stort behov av vattenavvisande kläder men även vill värna om miljön.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vår positiva trend fortsatte även under tredje kvartalet med en total försäljningstillväxt om 88 % och en organisk tillväxt om 47 %
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Denna lyckade nyemission är en viktig pusselbit för OrganoClicks tillväxtstrategi. Vi kommer med finansiering på plats gå vidare i de förvärvsdiskussioner vi för med kompletterande bolag och fortsatta våra marknadssatsningar på våra fokusområden. Vi vill också välkomna våra nya aktieägare, bland dessa familjen Salén och Li Chao Wang, som vi tror kommer bidra med mycket kunskap och intressanta affärsmöjligheter.
  Mårten Hellberg, VD
  Vi strävar efter att vara det ledande företaget inom utveckling av hållbar kemi och material inom våra segment
  VD Mårten Hellberg
  OrganoWood växer fortsatt mycket starkt på den professionella byggmarknaden. Vi har nu funnits på marknaden i fem år och levererat till större byggprojekt under denna tid vilket gör OrganoWood® till en alltmer beprövad miljöklassad teknik. Detta i kombination med SP:s publicerade oberoende långtidsstudier som visar OrganoWoods goda hållbarhet gör att alltfler professionella aktörer använder OrganoWood®-virke.
  Jens Hamlin, VD OrganoWood
  Försäljningen ökade från 6,5 till 18,0 miljoner kr vilket rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 52 %. Mars blev första månad någonsin som gruppen nådde ett positivt EBITDA.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi har under åren utvecklat produkter för en mängd olika användningsområden till hus, hem & fordon. Produkterna är framtagna för såväl Proffs som flitiga Hemmafixare. Granngårdens profil, med hög service och fokus på kvalité och miljö passar BIOkleens produktportfölj perfekt
  VD Robert Weber på BIOkleen Miljökemi AB.
  Att få distribution via Beijers 70 butiker är mycket viktigt för oss. Vi strävar efter att finnas i alla svenskars närmaste byggvaruhus och nu tar vi oss ytterligare ett steg närmare det målet. Beijer är också en viktig aktör på proffsmarknaden där vi satsar stort i Sverige under 2017
  Jens Hamlin VD OrganoWood
  Det blir en intressant resa vi kommer att göra tillsammans med Sarokas i Finland. Det är kul att ha en distributör som är så engagerade till att marknadsföra och sälja OrganoWood®s produkter.
  Jens Hamlin, VD OrganoWood
  Vi är mycket noga vid val av distributörer internationellt. De är viktiga samarbetspartners för oss och en viktig pusselbit i vår internationella expansion. Vi ser verkligen fram emot att se vad Osmo Holland kan bidra med till denna expansion
  Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.
  Totalt för helåret blev gruppens försäljning ca 39 miljoner kr (exkl. förvärvet av Biokleen) vilket är en organisk försäljningsökning om ca 28 %.
  VD Mårten Hellberg OrganoClick AB
  Vi har sett att efter fyra år står OrganoWood® plankorna emot vädrets makter på ett bra sätt och får en tilltalande vacker grånad
  Torbjörn Anderson, ansvarig på Gatukontoret i Malmö stad
  Att få ett avtal på plats med ytterligare en stor kedja i Norge betyder mycket för oss. Nu kan vi verkligen ha en närvaro och tillgänglighet av våra produkter och marknadsföra oss till en mycket bredare publik. Vi ser enorm potential i Norge och siktar på att bli det mest attraktiva miljöklassade materialvalet inom trä för uteplatser, fasader och andra konstruktioner
  Jens Hamlin, VD OrganoWood
  Vi vill verkligen sätta Sverige på den europeiska kartan över miljövänliga företag. Det är med stort hopp för de offentliga rösterna som vi siktar mot vinnartiteln. Vi vill inspirera världen för att göra bra affärer med miljövänliga innovationer.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  - Vi på OrganoClick är otroligt stolta att vi vuxit så snabbt!
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  För att göra skillnad i de nu nödvändiga miljöförändringarna i världen, behövs det att alla företag, i alla länder, bidrar.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  - Vi på OrganoClick® har forskat och utvecklat PFAS-fria alternativ för textilier i över 10 år. Vi är stolta att kunna bidra med vår ”know-how” i projekt med många framstående partners, där alla har samma mål som vi; att nå en hållbar industriell utveckling med minskad miljöpåverkan
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vårt tredje kvartal har efter sommarmånaderna varit fullt av aktiviteter. Vi har tecknat avtal om vårt första förvärv, erhållit testorders på våra bindemedel OC-biobinder™ och kört produktionstester med tre större tillverkare av nonwoven. I juni blev vi även färdiga och godkända som leverantör till en större tillverkare av kabelstrumpor där vår produkt OC-aquasil™ används för att göra textilen vattenavstötande. Denna kund har under hösten beställt de första mindre volymerna men planerar att successivt skala upp sina inköpsvolymer.
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Med den tillväxt vi ser inom våra befintliga områden är det vår bedömning att OrganoClick, efter förvärvet, kommer att nå breakeven på EBITDA-nivå för helåret 2017
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Det är mycket spännande att samarbeta med sjukhusen i dessa regioner. En biobaserad produkt, som kan uppfylla sjukvårdens höga krav på funktion och hållbarhet, kan öppna upp nya marknader för OrganoClick®; inte bara inom sjukvården och andra branscher, men även för konsumentprodukter och alla typer av behållare med behov av vattenresistenta egenskaper
  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB
  Vi efterliknar helt enkelt naturen, bygger på naturkemiska principer i vår strävan att komma bort från skadliga och giftiga kemikalier.
  Mårten Hellberg VD för OrganoClick AB.
  Vi har en enorm marknad framför oss och vi har ambitionen att vara ledande i att tillhandahålla de mest funktionella och miljövänliga lösningarna.
  Mårten Hellberg VD för OrganoClick AB.
  Vi har många att tacka som varit med och stöttat oss på denna fantastiska resa, det har verkligen varit blod, svett och tårar, men idag är jag otroligt stolt över det vi åstadkommit
  Mårten Hellberg, VD och medgrundare
  Det är med glädje jag kan konstatera att månaden för vår 10-årsdag blir vår bästa försäljningsmånad någonsin
  Mårten Hellberg, VD och medgrundare
  Vi är här på OrganoClick idag för att jag vill visa upp ett alternativ som finns redan när det gäller att få bort farliga kemikalier från vanliga produkter. Som t.ex. tryckimpregnerat trä, som folk använder på sina altaner eller vattenavvisande kläder som många, inte minst nu när våren kommer, är intresserade av att gå ut i naturen med. Då vill man känna att det här är bra material.
  Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister, språkrör för MP & Vice Stadsminister.
  Efter över 10 års forskning så känns det otroligt stort att våra svenskproducerade produkter nu blir tillgängliga för konsumenter över hela världen och att alla får möjligheten att använda miljövänliga & giftfria träskyddsmedel för behandling av sina utemiljöer
  Jens Hamlin, VD OrganoWood AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp