OrganoWood ingår distributionsavtal med Alanor i Norge.

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Alanor AS. Avtalet gäller för Alanor att sälja och distribuera OrganoWood®s träskyddsprodukter för ytbehandling av trä i Norge.

 -          “Alanor er stolte av å bli valgt av OrganoWood til å promotere og distribuere OrganoWoods miljøvennlige overflatebehandlingsprodukter i Norge. Alanor leverer i dag sine produkter til alle de store grossist plattformene i Norge: Optimera, Løvenskiold, Farveringen, Jernia og Coop.“ Audun Klauseie, Daglig leder Alanor AS. 

Sedan 2011 har OrganoWood®s träskyddsprodukter tillverkats och marknadsförts i Sverige. Träskyddssystemet består av 3 produkter.

~        OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld.

~        OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

~        OrganoWood® 03. Trärengöring: Ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trägolv utomhus.

OrganoWood®s träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning "Bra Miljöval".

Idag har OrganoWood distributörsavtal för sina ytbehandlingsprodukter i ett flertal europeiska länder och nu även i Norge. Det är en expansionsstrategi som fungerat väl.

-          "Vi säljer idag OrganoWood®-modifierat virke i Norge via återförsäljare som Optimera, Byggmakker och Maxbo. Det är viktigt att vi når ut lika brett med våra ytbehandlingsprodukter och genom ett nära samarbete med en så väletablerad distributör som Alanor är vi övertygade att vi kommer lyckas med detta.” Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

För mer information, vänligen kontakta: 

Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB, Telefon: +46 (0)8 684 001 10, Email: marten.hellberg@organoclick.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom Elisabet Heinrich, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 15.15.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med Alanor AS. Avtalet gäller för Alanor att sälja och distribuera OrganoWood®s träskyddsprodukter för ytbehandling av trä i Norge.
Twittra det här

Citat

- “Alanor er stolte av å bli valgt av OrganoWood til å promotere og distribuere OrganoWoods miljøvennlige overflatebehandlingsprodukter i Norge. Alanor leverer i dag sine produkter til alle de store grossist plattformene i Norge: Optimera, Løvenskiold, Farveringen, Jernia og Coop.“
Audun Klauseie, Daglig leder Alanor AS.
-
Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.