Vinnovabidrag för OrganoClicks vidareutveckling av PFAS-fria textilimpregneringar inom projektet POPFREE

Report this content

OrganoClick har erhållit Vinnova-finansiering om ca 1,3 miljoner kr för vidareutveckling av sin fluorkarbonfria (PFAS-fria) textilimpregnering OrganoTex® inom FoU-projektet POPFREE. Partners inom POPFREE-projektet är bl.a. friluftsbolagen Bergans Nordic, Houdini sportswear, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet, Internationella Kemikaliesekretariatet - ChemSec och Svenska Naturskyddsföreningen.   

POPFREE-projektet startades för tre år sedan med målsättning att utveckla och undersöka ersättningskemikalier till PFAS. OrganoClicks PFAS-fria och biologiskt nedbrytbara textilimpregnering OrganoTex® har delvis utvecklats inom ramen av tidigare projektsteg. Tekniken som utvecklats baseras på OrganoClicks patenterade och prisbelönta teknik för modifiering av textilfibrer och är helt fri från problematiska perfluorerade ämnen (PFAS), cykliska siloxaner eller isocyanater som ofta används i dagens textilimpregneringar. Flera av dessa ämnen misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande och är extremt långlivade i naturen. I detta projekt är ambitionen att vidareutveckla den nuvarande biologiskt nedbrytbara och delvis biobaserade produkten och göra den 100 % biobaserad, något som blir helt unikt på marknaden för textilimpregneringar.

"Vinnovas finansiering av POPFREE bidrar starkt till att fasa ut PFAS från svenska produkter vilket vi ser som väldigt viktigt. Att vi tillsammans med bolag som Bergans och Houdini samt organisationer som Naturskyddsföreningen, ChemSec, RISE och IVL får möjlighet att utveckla och testa en 100 % biobaserad och biologiskt nedbrytbar textilimpregnering är det steg som gör att vi både kommer bort från PFAS men även tar tekniken för textilimpregneringar till en ny nivå där även den fossila råvaran fasas ut och byts till en helt igenom grön, förnyelsebar råvara", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.

Projektet kommer påbörjas i september 2020 och pågå under 2 år.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 9:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar