OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Report this content

"Vi har återigen vind i seglen och växer med 20 % under kvartalet, till totalt 22,1 (18,4) miljoner kr. Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder. Både affärsområdet Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter och Funktionellt trä växer starkt men även de andra produktsegmenten har börjat komma igång. Förändrad produktmix förbättrar vår bruttomarginal (efter rörliga kostnader) till 46 (44) %. Hävstången i vår affär börjar nu synas tydligt då vi lyckats minska våra operativa kostnader med totalt 1,6 miljoner kr under kvartalet samtidigt som vi ökat försäljningen med 20 %. Sammantaget resulterade detta i ett positivt EBITDA* om 0,8 (-3,0) miljoner kr och rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 2,5 miljoner kr till -2,1 (-4,6) miljoner kr."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019

Koncernen jämfört med första kvartalet 2018 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,15 (18,40) miljoner kr.

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,80 (-2,96) miljoner kr.

» Kassaflöde från den löpande verksamheten1 -1,72 (-13,47) miljoner kr.

» Resultat före skatt uppgick till -3,01 (-4,95) miljoner kr.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 8:30.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har återigen vind i seglen och växer med 20 % under kvartalet, till totalt 22,1 (18,4) miljoner kr. Våra nya kunder har nu börjat generera försäljning för oss men vi växer även med flera befintliga kunder.
Mårten Hellberg, VD