Fredahl Rydéns och OrganoClick bjuder in till pressevent för lansering av miljökistan Saga

Report this content

Efter 20 år av forskning och många år av hårt och utmanande arbete har OrganoClick och Skandinaviens ledande leverantör av begravningsprodukter Fredahl Rydéns gemensamma projekt äntligen nått mål. Resultatet är en kista där bara hälften så mycket träråvara behövs tack vare den unika produktionsprocessen där kistan formgjuts av biokompositen OrganoComp® baserad på svensk skogsråvara.  Fredahl Rydéns och OrganoClick bjuder nu in till pressevent den 10 maj för lansering av begravningskistan Saga.

Presseventet kommer ske i samband med årskonventet för Sveriges Begravningsbyråers Förbund i Stockholm. Vid presseventet kommer förevisning ske av Sagakistan och produktionen. Nyckelpersoner från begravningsbranschen, inklusive en stor del av Sveriges begravningsbyråer kommer delta. Lanseringen innebär att serieproduktion inleds för både den svenska marknaden och ett flertal exportmarknader.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 10:22.

Prenumerera

Dokument & länkar