Fulltecknat teckningsoptionsprogram i OrganoClick AB

Report this content

Vd och ledande befattningshavare i OrganoClick AB väljer att förvärva 100 % av teckningsoptionerna i det av styrelsen föreslagna incitamentsprogrammet.

OrganoClick AB kunde efter den extra bolagsstämmans beslut den 12 januari 2022 erbjuda 979 500 teckningsoptioner till VD och ledande befattningshavare i form av ett incitamentsprogram. Styrelsen anser att ett personligt ägarengagemang är till fördel för bolaget och aktieägarna samtidigt som ledande befattningshavare får möjlighet att vara med på den värdetillväxt de medverkar till att skapa. 

Optionsprogrammet omfattar totalt högst 979 500 teckningsoptioner med pris beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och övriga villkor enligt nedan:

  • En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie.
  • Pris om 1,57 SEK / teckningsoption
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden fr.o.m. den 12 januari 2025 t.o.m. den 12 juli 2025.
  • Lösenpris för aktierna om 10,23 SEK / aktie

Alla teckningsoptioner har blivit tecknade och ger därmed bolaget ett kapitaltillskott om 1 537 815 SEK per dagens datum. 

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 12:34 CET.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar