Kan skogen göra Sverige till en världsledande bioekonomi?

Svaren eller åtminstone debatten får vi i Almedalen på tisdag 5/7, när Mårten Hellberg, VD på OrganoClick AB deltar i seminarium om hållbarhet för klimat & miljö på Gotlands museum. Skogsindustrin utgör kärnan i den biobaserade ekonomin och spelar en viktig roll för grön omställning och tillväxt i Sverige. Hur kan vi utnyttja skogen som resurs på ett ännu mer optimalt sätt? Hur kan vi skala upp nya innovationer från skogen så vi får ut dem på marknaden i en snabbare takt?

- Vi efterliknar helt enkelt naturen, bygger på naturkemiska principer i vår strävan att komma bort från skadliga och giftiga kemikalier, säger VD Mårten Hellberg.


Arrangör: Stora Enso

Dag: 5/7 2016 14:00 - 14:45

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Platsbeskrivning: Aktuell Hållbarhet Arena

Medverkande:

Per Lyrvall, sverigechef, Stora Enso

Sven-Erik Bucht, f.d. landsbygdsminister

Mårten Hellberg, VD, OrganoClick AB

Rebecka Le Moine, medlem, PUSH Sverige


Kan skogen även bli plast?

Företaget OrganoClick AB har utvecklat en metod för modifiering av cellulosabaserade material. Grundidén för OrganoClick® är att med hjälp av ”gröna katalysatorer” koppla funktionella molekyler till cellulosa. Teknologin kan användas till att ge cellulosafibern helt nya egenskaper såsom ökat flamskydd, styrka, rötskydd eller vattenavvisande och på så sätt göra cellulosan mer lik plast. En kemisk grupp på cellulosan fungerar som ett slags ”kemiskt handtag” vilket används för att binda molekylerna till cellulosamolekylen för att skapa helt nya egenskaper. Genom att imitera naturens egen kemi och funktioner kan användningen av icke förnyelsebara material och giftiga och svårnedbrytbara ämnen minska.


Uppmärksammat av många

OrganoClick AB grundades 2006 som ett spin-off från Stockholms universitet och SLU och utvecklar, producerar och säljer funktionella, miljövänliga, fiberbaserade material samt biokemikalier som används för att addera funktioner till fiberbaserade material. Företaget har bland annat utsetts till Sveriges mest lovande start-up-bolag 2008, av Världsnaturfonden utsetts till ”Climate Solver” och både 2012 och 2013 placerat sig på Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över Sveriges 33 hetaste teknikbolag.

–Vi har en enorm marknad framför oss och vi har ambitionen att vara ledande i att tillhandahålla de mest funktionella och miljövänliga lösningarna, säger Mårten Hellberg VD för OrganoClick AB.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

0707 - 16 48 90

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

* Bolaget bildades 2006 av forskare vid Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet , VD Mårten Hellberg & Serendipity Innovations. Bolaget börsnoterades 2015 på Nasdaq First North. * Ett svenskt, miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. * OrganoClick® har fått flera prestigefyllda priser, bl.a Miljöinnovationspriset och Innovation and Technology Award. * Antalet anställda är idag 27. Huvudkontoret & fabrik ligger i Täby, Stockholm.
Twittra det här

Citat

Vi efterliknar helt enkelt naturen, bygger på naturkemiska principer i vår strävan att komma bort från skadliga och giftiga kemikalier.
Mårten Hellberg VD för OrganoClick AB.
Vi har en enorm marknad framför oss och vi har ambitionen att vara ledande i att tillhandahålla de mest funktionella och miljövänliga lösningarna.
Mårten Hellberg VD för OrganoClick AB.