Lansering av ORGANOWOOD® träskydd i USA med Woodborn USA som distributionspartner

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood marknadsför och levererar modifierat virke och träskyddsprodukter. Som nästa steg i bolagets expansion lanseras ORGANOWOOD® träskyddssystem i USA via ett distributionsavtal med färg- och ytbehandlingsdistributören Woodborn USA. Via deras säljorganisation kommer ORGANOWOOD® träskyddssystem att säljas och distribueras till färghandlare och bygghandlare på USA-marknaden.

OrganoWoods träskyddsprodukter var de första som miljömärkts i Sverige som Bra miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen. För närvarande säljs och distribueras OrganoWoods träskyddsprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Baltikum, Benelux och Kanada. 

- "Det kommer bli en intressant resa som vi påbörjar tillsammans med Woodborn USA. Vi ser den amerikanska marknaden som mycket intressant i och med att det är världens största trämarknad och att amerikanarna älskar sina trädäck", säger Martin Nygård, Exportchef på OrganoClick.

“Vi ser mycket fram emot att börja sälja och marknadsföra ORGANOWOOD® träskyddssystem i USA. Det kommer bli en bra miljöprodukt som blir ett utmärkt kompliment till vår portfölj av träfärger och ytbehandlingar och adderar en nytänkande, framtidsinriktad produkt till marknaden ”, säger Brad Paulson, VD på Woodborn USA.

Distributionsavtalet är ett 3-årskontrakt som ger Woodborn USA rätten att sälja, marknadsföra och distribuera ORGANOWOOD® träskyddsprodukter i Kanada.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-14 12:56 CET.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om Woodborn USA

Woodborn USA är en nordamerikansk färgdistributör som säljer och distribuerar träfärger och träbehandlingar på USA-marknaden. Bland deras varumärken finns bl.a.varumärket Osmo med deras specialfärger och lacker. Woodborn USA har ett brett kundnätverk av återförsäljare inom bygg- och färgfackhandel i USA.

 

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar