Miljövänligt träskydd som ger en vacker silvergrå altan

Nu är det dags för sommarrustning  av altaner, sommarstugor, balkonger, utemöbler, helt enkelt av allt trä utomhus. Då är det extra skönt att presentera ett giftfritt alternativ för behandling av träprodukter, som bevisligen fungerar.

Traditionella träskyddsmedel använder gifter som t.ex. tungmetaller, biocider och fungicider för att döda rötsvamparna och mikroorganismerna på träet. Sedan några år tillbaka marknadsför OrganoWood ett alternativt träskyddssystem som både är ofarligt för människor och djur. Nu kompletteras systemet med ett miljövänligt trärengöringsmedel, miljömärkt av Naturskyddsföreningen som Bra miljöval

OrganoWoods GIFTFRIA & MILJÖVÄNLIGA träskyddssystemet består nu av 3 produkter.

Träskydd 01: Flam- och Rötskydd skapar en fysisk barriär i träet som hindrar svamparna från att angripa virket. Metoden ger samtidigt virket flamskyddande egenskaper. Träet behåller sin naturliga färg efter behandlingen och får med tiden en vacker silvergrå nyans. Miljömärkt med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”.

Träskydd 02: Smuts- och Vattenskydd är en miljövänlig efterbehandling av träytor för att minimera underhållet av dina träprodukter. Det behandlade träet får ett förbättrat skydd mot smuts och vatten. Detta är självklart också giftfritt!

03. Trärengöring (NYHET) är ett giftfritt rengöringsmedel avsett för rengöring av träytor utomhus. Ett superkoncentrat som används för rengöring av lätt eller hårt nedsmutsade ytor. Miljömärkt med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”.

Exempel på användningsområden för OrganoWoods träskyddssystem är trall av t.ex. tryckimpregnerat virke som blivit mörkt och tråkigt. Här får man efter behandlingen en vacker ljus yta som dessutom blir vattenavvisande och betydligt lenare. Även staket, räcken, utemöbler etc. kan behandlads.

”Efter över 10 års forskning så känns det otroligt stort att våra svenskproducerade produkter nu blir tillgängliga för konsumenter över hela världen och att alla får möjligheten att använda miljövänliga & giftfria träskyddsmedel för behandling av sina utemiljöer”, säger Jens Hamlin, VD på OrganoWood.

OrganoWoods träskyddsprodukter säljs i bygghandeln & i färgfackhandeln, exempelvis på K-rauta, Woody, Optimera, XL-BYGG, Bygma, Nordsjö idé & design, Colorama med flera.

Skall du bygga ny trall, fasad, staket eller annan träkonstruktion till din utemiljö finns även OrganoWoods giftfria och miljövänliga modifierade virke. Detta är virke som är färdigbehandlat med OrganoWoods träskyddssystem.

För mer information kontakta Jens Hamlin, VD OrganoWood AB

Tel: 0722 502 179

Email: jens.hamlin@organowood.com

www.organowood.com

Besök gärna www.organowood.com för mer information.

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bankaktiebolag. 

Taggar:

Prenumerera

Citat

Efter över 10 års forskning så känns det otroligt stort att våra svenskproducerade produkter nu blir tillgängliga för konsumenter över hela världen och att alla får möjligheten att använda miljövänliga & giftfria träskyddsmedel för behandling av sina utemiljöer
Jens Hamlin, VD OrganoWood AB