OrganoClick - ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag!

Affärsvärlden publicerade nyligen en artikel om årets ”Sweden Technology Fast 50”, Deloittes oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknikföretag.  Rankingen visar på fortsatt stark försäljningstillväxt i den svenska teknikbranschen. Med bland de 10 snabbaste teknikbolagen finns bl.a. Fingerprint cards, iZettle och Q-channel. OrganoClick uppfyller alla formella krav för listan och skulle placerat sig på en 6:e plats, med sin tillväxt på 2.828 %, men kom ej med på listan p.g.a. att den verksamhetskod (SNI-kod) som OrganoClick har inte var med i Deloittes undersökning.  

Artikeln i Affärsvärlden berättade om 2016 års utnämnande av FAST50-bolagen. Rankingen baseras på Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag, med avseende på försäljningsutveckling under de senaste fyra åren. Deloitte utför rankingen utifrån ett antal formella kriterier som bolagen ska uppfylla (se nedan) och utifrån att gå igenom bolag med verksamhetskoder hos Skatteverket som Deloitte bedömer innefattar teknikbolag. Tyvärr ingick ej den verksamhetskod som OrganoClick är registrerad under i åretsgenomgång men Deloitte bekräftar skriftligen att OrganoClick® uppfyller alla formella krav för listan.  

- Vi på OrganoClick är otroligt stolta att vi vuxit så snabbt, men är självklart besvikna att vi inte kom med på Fast50’s officiella lista. En 6:e plats i konkurrens med Sveriges alla snabbväxande IT-bolag är till och med bättre än vi kunnat hoppas på. Det viktigaste av allt är däremot att all vår tillväxt bidrar till en bättre miljö. Kommande år gasar vi ännu mer - för vi ser otroligt stor potential i miljövänlig kemi och förnyelsebara material, säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick AB.

Fast50 – Hela listan: http://www.fast50.se/

Deloittes egna Press Release: https://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/pressreleasespage/deloitte-sweden-technology-fast-50-20151.html

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 15.30.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Affärsvärlden publicerade nyligen en artikel om årets ”Sweden Technology Fast 50”, Deloittes oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknikföretag. OrganoClick uppfyller alla formella krav för listan och skulle placerat sig på en 6:e plats, med sin tillväxt på 2 828 %.
Twittra det här

Citat

- Vi på OrganoClick är otroligt stolta att vi vuxit så snabbt!
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB