OrganoClick AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2014

"OrganoClick fortsatte sin tillväxt under 2014. Omsättningen i koncernen blev totalt 24,6 miljoner kr vilket är en ökning med ca 127 % i jämförelse med 2013.

I augusti tog styrelsen ett beslut om att förbereda OrganoClick för en större nyemission och listning av bolagets aktier på Nasdaq First North. Ett intensivt arbete har därefter genomförts under hösten, bl.a. med konvertering av koncernens redovisning till IFRS samt implementering av ett nytt affärssystem. Den 16 februari 2015 listades bolaget och genomförde en övertecknad nyemission om 75 miljoner kr. Kapitalet ska användas för en internationell expansion av bolagets verksamhet med bl.a. en förstärkning av försäljningsorganisationen inom Funktionell textil & nonwoven samt för marknadslansering av bolagets första fibergjutna material. Vi arbetar nu intensivt med att färdigställa bolagets nya produktionsanläggning samt har inlett ett flertal nya nyckelrekryteringar.

Det är med stor tillförsikt vi nu ser framåt mot 2015 och vår målsättning att fördubbla bolagets omsättning till 50 miljoner kr."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2014

Koncernen jämfört med 2013

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,92 miljoner kr (1,41).

» Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 0,87 miljoner kr (0,91).

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,15 miljoner kr (-3,90).

Tolv månader, 1 januari – 31 december 2014

Koncernen jämfört med 2013

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 20,89 miljoner kr (7,75).

» Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 3,66 miljoner kr (3,09).

» Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,30 miljoner kr (-11,10).

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta;
Mårten Hellberg,

VD OrganoClick

Telefon: +46 8 684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Taggar:

Prenumerera

Citat

OrganoClick fortsatte sin tillväxt under 2014. Omsättningen i koncernen blev totalt 24,6 miljoner kr vilket är en ökning med ca 127 % i jämförelse med 2013.
vd Mårten Hellberg